Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR spustilo prihlasovanie do štipendijnej schémy pre najtalentovanejších uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie zo zahraničia. Štipendium je určené pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem študovať na vysokej škole so sídlom v SR v dennej forme štúdia na bakalárskych študijných programoch a programoch spájajúcich bakalárske a magisterské štúdium.

Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 4 000 € za jeden akademický rok, t. j. spolu 12 000 € za prvé tri roky vysokoškolského štúdia na bakalárskych študijných programoch a programoch spájajúcich bakalárske a magisterské štúdium. Žiadosť o štipendium je potrebné záväzne odoslať najneskôr do 30. 06. 2024 (23:59 SEČ). Kritériom výberu budú výsledky v SAT teste. Štipendijná schéma je realizovaná v rámci Investície 3 Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Webová stránka, na ktorej je možné uchádzať sa o štipendium a získať viac informácií o štipendiách pre najväčšie talenty z cudziny (v angličtine): https://scholarships.portalvs.sk/

 

Study in Slovakia Scholarships 2024 (.pdf)

METODIKA K UDEĽOVANIU ŠTIPENDIÍ PRE NAJVÄČŠIE TALENTY Z CUDZINY V ROKU 2024 (.pdf)