Medzinárodný deň materinského jazyka 2023: oslavujú aj Slováci v zahraničí

V tento deň, 21. februára, oslavuje svet medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý vznikol z iniciatívy Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Po prvý raz sa 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000. Pripomínajú si ho aj slovenské komunity v zahraničí, pre ktoré je zachovanie si

Od |2023-02-22T09:50:43+01:0021. februára 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|

Online vzdelávanie pre slovenské deti v zahraničí pokračuje aj v roku 2023

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela organizuje od 4. marca 2023 ďalšie online vzdelávanie v slovenčine pre všetky slovenské deti v zahraničí. Bude prebiehať každú 1. a 3. sobotu a to v mesiacoch marec – jún a september – november 2023 a je poskytované ZADARMO. Projekt je realizovaný v gescii Úradu

Od |2023-02-20T12:56:41+01:0016. februára 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

CENA ONDREJA ŠTEFANKA 2023: hľadajú sa osobnosti slovenského zahraničia

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku z Nadlaku vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2023. Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky,

Od |2023-01-19T16:01:56+01:0018. januára 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Krajania vo svete, Osobnosti|

ÚSŽZ podporil mimoriadnou dotáciou ďalších 80 projektov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poskytol mimoriadnu dotáciu v roku 2022 ďalším 80 projektom. Po prvej výzve, v ktorej bolo sumou 272 637 EUR podporených 79 projektov, úrad schválil žiadosti o dotáciu ďalším žiadateľom v celkovej sume 494 301 EUR. Zoznam schválených a neschválených žiadostí o dotáciu nájdete na odkaze: https://www.uszz.sk/dotacie-2022-schvalene-a-zamietnute-ziadosti-o-dotacie-2022-predsedom-uszz/      

Od |2023-01-02T11:16:30+01:002. januára 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Dotácie ÚSŽZ: pre prijímateľov dotácií sme vytvorili manuál na vyúčtovanie

S blížiacim sa záverom roka Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijíma od krajanských spolkov aj jednotlivcov čoraz viac vyhodnotení projektov a vyúčtovaní prijatých dotácií. Aby sme poberateľom dotácií zjednodušili proces vyúčtovania a predišli zbytočným nedostatkom, vytvorili sme podrobný manuál na vyúčtovanie, ktorý je verejne prístupný na našom webe. Vážení poberatelia dotácií, tento dokument je

Od |2022-12-14T17:13:02+01:0014. decembra 2022|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko odštartuje 1. decembra

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 31. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM

Od |2023-01-11T10:37:29+01:0018. októbra 2022|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

STÁLA KONFERENCIA SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2022 sa uskutoční v októbri 2022

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v dňoch 28. - 29. októbra 2022 v Bratislave Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022 na tému: „Implementácia Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 - 2026.“ Text koncepcie nájdete na tomto odkaze. Konferencia sa uskutoční

Od |2022-10-04T10:35:09+02:003. augusta 2022|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Titulka|
Go to Top