Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Od |2023-11-10T17:24:28+01:0010. novembra 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Informácie pre záujemcov o dotáciu ÚSŽZ na rok 2024: prijímanie žiadostí sa z dôvodu zmien odkladá

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje záujemcom o dotáciu na krajanskú činnosť, že zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 a otvorenie online dotačného systému ÚSŽZ je odložené z dôvodu prebiehajúcich reformných zmien v prijímaní a udeľovaní dotácií. Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie bude uverejnená na prelome rokov

Od |2023-11-10T10:24:32+01:003. novembra 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Titulka|

Správa za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí schválená Vládou SR

V stredu 6. septembra 2023 schválila Vláda Slovenskej republiky Správu za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2024. Správu každoročne prekladá predseda Úradu pre Slovákov žijúcich

Od |2023-09-06T11:47:13+02:006. septembra 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|

Výzva z Plánu obnovy na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou je otvorená do 30. novembra 2023

Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR (VAIA) vyhlásila 31.8.2023 výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou vo výške 1,6 mil. eur. Cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich cenného know-how pre modernizáciu Slovenska.  Cieľom výzvy je predovšetkým podpora podujatí na Slovensku a

Od |2023-09-04T14:11:22+02:0031. augusta 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Novým predsedom ÚSŽZ je Miloš Koterec

Od soboty 1. júla 2023 vedie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí diplomat Miloš Koterec. Za predsedu ÚSŽZ ho menovala Vláda SR počas 8. rokovania dňa 28. júna 2023 na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Wlachovského. Za svoje priority v pozícii predsedu ÚSŽZ označil úspešné dokončenie veľkých projektov zahraničných Slovákov, intenzívnejšiu

Od |2023-09-07T09:45:49+02:001. júla 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|

DEŇ SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ 2023 oslávime spoločne 5. júla v Bratislave aj vo svete

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva verejnosť na tradičné oslavy pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa aj tento rok uskutočnia v bratislavskom Sade Janka Kráľa v stredu 5. júla 2023. Okrem štátnych predstaviteľov a predstaviteľov úradu sa ceremónie slávnostného kladenia kvetov zúčastnia aj zahraniční Slováci z celého sveta - kanadský folklórny súbor

Od |2023-07-05T20:04:55+02:0010. júna 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

ZMENA v režime vybavovania žiadostí o vydanie osvedčenia od 26.04.2023

ZMENA V REŽIME VYBAVOVANIA STRÁNOK V AGENDE ŽIADOSTÍ O VYDANIE OSVEDČENIA SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ OD 26.04.2023   Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) si dovoľuje upozorniť na ZMENU režimu vybavovania stránok v agende žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.  Od 26.04.2023 až do odvolania bude úrad z personálnych dôvodov počas stránkových hodín

Od |2023-05-02T14:59:14+02:0026. apríla 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Titulka|

Mladí zahraniční Slováci môžu žiadať o vládne štipendiá SR na akademický rok 2023/2024

Od piatku 24. marca 2023 môžu záujemcovia o štúdium na Slovensku z radov Slovákov žijúcich v zahraničí požiadať o vládne štipendium. Poskytovanie vládnych štipendií SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, v budúcom akademickom roku 2023/2024 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií, požiadať o štipendium je možné elektronicky do 30. mája 2023. Žiadosti

Od |2023-03-27T14:07:00+02:0024. marca 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|

DOTÁCIE 2023: zoznam schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie predsedom ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2023 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2023, ktoré boli schválené dňa 20.03.2023. Úrad v roku 2023 podporí na základe riadneho kola prijímania žiadostí o dotáciu celkovo 785 žiadostí v sume 2 181 660 eur, zamietnutých

Od |2023-04-30T18:41:28+02:0020. marca 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Medzinárodný deň materinského jazyka 2023: oslavujú aj Slováci v zahraničí

V tento deň, 21. februára, oslavuje svet medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý vznikol z iniciatívy Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Po prvý raz sa 21. február ako Medzinárodný deň materinského jazyka oslavoval v roku 2000. Pripomínajú si ho aj slovenské komunity v zahraničí, pre ktoré je zachovanie si

Od |2023-02-22T09:50:43+01:0021. februára 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|
Go to Top