Elektronické podávanie žiadostí o vládne štipendiá SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2024/2025 je otvorené

Záujemcovia o štúdium na Slovensku z radov Slovákov žijúcich v zahraničí môžu požiadať o vládne štipendium. V akademickom roku 2024/2025 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií, požiadať o štipendium je možné elektronicky do 30. mája 2024. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný manuál pre uchádzačov so všetkými aktuálnymi informáciami.

Od |2024-04-12T12:54:39+02:0012. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Memorandum ÚSŽZ a ZMOS zvýši možnosti spolupráce zahraničných Slovákov so Slovenskom

V utorok 12. marca 2024 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Miloš Koterec podpísal Memorandum o porozumení a spolupráci s Jozefom Božikom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Poslaním dokumentu je rozvíjať spoluprácu medzi slovenskými obcami v zahraničí a obcami na Slovensku. Viaceré historicky väčšinové slovenské obce v zahraničí – napríklad obce autochtónnej slovenskej menšiny vo Vojvodine

Od |2024-04-05T13:45:45+02:0012. marca 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Na online vzdelávanie slovenčiny sa slovenské deti v zahraničí môžu tešiť aj v roku 2024

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela organizuje od soboty 2. marca 2024 ďalšie online vzdelávanie v slovenčine pre všetky slovenské deti v zahraničí. Bude prebiehať každú 1. a 3. sobotu a to v mesiacoch marec – jún a september – november 2024 a je poskytované ZADARMO. Projekt je realizovaný v gescii

Od |2024-02-28T16:36:57+01:0028. februára 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

VÝZVA ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2024

Vážení záujemcovia o dotáciu, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a platného vnútorného predpisu - Smernica č. 01/2024 z 23. februára 2024 о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich

Od |2024-03-18T14:46:44+01:0023. februára 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Titulka|

Správa za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí schválená Vládou SR

V stredu 6. septembra 2023 schválila Vláda Slovenskej republiky Správu za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2024. Správu každoročne prekladá predseda Úradu pre Slovákov žijúcich

Od |2023-09-06T11:47:13+02:006. septembra 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|

Výzva z Plánu obnovy na posilnenie vzťahov so slovenskou diaspórou je otvorená do 30. novembra 2023

Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR (VAIA) vyhlásila 31.8.2023 výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou vo výške 1,6 mil. eur. Cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich cenného know-how pre modernizáciu Slovenska.  Cieľom výzvy je predovšetkým podpora podujatí na Slovensku a

Od |2023-09-04T14:11:22+02:0031. augusta 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Novým predsedom ÚSŽZ je Miloš Koterec

Od soboty 1. júla 2023 vedie Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí diplomat Miloš Koterec. Za predsedu ÚSŽZ ho menovala Vláda SR počas 8. rokovania dňa 28. júna 2023 na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Wlachovského. Za svoje priority v pozícii predsedu ÚSŽZ označil úspešné dokončenie veľkých projektov zahraničných Slovákov, intenzívnejšiu

Od |2023-09-07T09:45:49+02:001. júla 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|

DEŇ SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ 2023 oslávime spoločne 5. júla v Bratislave aj vo svete

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva verejnosť na tradičné oslavy pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa aj tento rok uskutočnia v bratislavskom Sade Janka Kráľa v stredu 5. júla 2023. Okrem štátnych predstaviteľov a predstaviteľov úradu sa ceremónie slávnostného kladenia kvetov zúčastnia aj zahraniční Slováci z celého sveta - kanadský folklórny súbor

Od |2023-07-05T20:04:55+02:0010. júna 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

ZMENA v režime vybavovania žiadostí o vydanie osvedčenia od 26.04.2023

ZMENA V REŽIME VYBAVOVANIA STRÁNOK V AGENDE ŽIADOSTÍ O VYDANIE OSVEDČENIA SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ OD 26.04.2023   Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) si dovoľuje upozorniť na ZMENU režimu vybavovania stránok v agende žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.  Od 26.04.2023 až do odvolania bude úrad z personálnych dôvodov počas stránkových hodín

Od |2024-02-26T18:20:48+01:0026. apríla 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Titulka|

Mladí zahraniční Slováci môžu žiadať o vládne štipendiá SR na akademický rok 2023/2024

Od piatku 24. marca 2023 môžu záujemcovia o štúdium na Slovensku z radov Slovákov žijúcich v zahraničí požiadať o vládne štipendium. Poskytovanie vládnych štipendií SR je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, v budúcom akademickom roku 2023/2024 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií, požiadať o štipendium je možné elektronicky do 30. mája 2023. Žiadosti

Od |2023-03-27T14:07:00+02:0024. marca 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|
Go to Top