Štipendiá od ministerstva školstva na štúdium na Slovensku pre talenty zo zahraničia

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR spustilo prihlasovanie do štipendijnej schémy pre najtalentovanejších uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie zo zahraničia. Štipendium je určené pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem študovať na vysokej škole so sídlom v SR v dennej forme štúdia na bakalárskych študijných programoch a programoch spájajúcich bakalárske a magisterské štúdium. Úspešný uchádzač

Od |2024-05-27T12:47:33+02:005. mája 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Elektronické podávanie žiadostí o vládne štipendiá SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2024/2025 je otvorené

Záujemcovia o štúdium na Slovensku z radov Slovákov žijúcich v zahraničí môžu požiadať o vládne štipendium. V akademickom roku 2024/2025 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií, požiadať o štipendium je možné elektronicky do 30. mája 2024. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný manuál pre uchádzačov so všetkými aktuálnymi informáciami.

Od |2024-04-12T12:54:39+02:0012. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

V Bratislave sa opäť stretli zástupcovia slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí

Vo štvrtok 4. apríla 2024 v Bratislave zasadala Školská komisia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) aj za účasti novej predsedníčky úradu Dagmar Repčekovej. Prezenčne sa zasadnutia komisie zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier a víkendových škôl z Nemecka, Veľkej Británie, Írska, Švajčiarska, Talianska a Cypru. Online sa pripojili ďalší zástupcovia

Od |2024-04-12T12:42:01+02:0010. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

Od 1. apríla 2024 sa mení výška správnych poplatkov za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Vážení záujemcovia o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí upozorňuje, že s účinnosťou od 1. apríla 2024 nastala zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorou sa mení výška vyberaných správnych poplatkov za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Výšku správnych poplatkov za

Od |2024-04-05T15:26:52+02:005. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

Miloš Koterec odchádza z pozície predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

V stredu 13. marca 2024 na základe rozhodnutia Vlády SR končí Miloš Koterec vo funkcii predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Novou predsedníčkou úradu bude od štvrtka 14. marca Dagmar Repčeková. Do pozornosti krajanskej verejnosti dávame príhovor Miloša Koterca, ktorým sa lúči s komunitou Slovákov žijúcich v zahraničí.   Vážení krajania, som presvedčený, že

Od |2024-03-18T10:11:23+01:0013. marca 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Memorandum ÚSŽZ a ZMOS zvýši možnosti spolupráce zahraničných Slovákov so Slovenskom

V utorok 12. marca 2024 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Miloš Koterec podpísal Memorandum o porozumení a spolupráci s Jozefom Božikom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Poslaním dokumentu je rozvíjať spoluprácu medzi slovenskými obcami v zahraničí a obcami na Slovensku. Viaceré historicky väčšinové slovenské obce v zahraničí – napríklad obce autochtónnej slovenskej menšiny vo Vojvodine

Od |2024-05-15T12:04:17+02:0012. marca 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

ÚSŽZ hľadá odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie

Výzva na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie ÚSŽZ v rámci štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí   Vážená odborná verejnosť, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“) vyhlasuje výzvu na účasť v Dotačnej komisii, ktorá bude posudzovať predložené žiadosti na podporu projektov zameraných na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v

Od |2024-04-05T12:22:37+02:006. marca 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

POZVÁNKA: online videohovor na tému Otázky a odpovede o dotáciách ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva všetkých záujemcov o dotáciu ÚSŽZ na online videohovor na tému Otázky a odpovede o dotáciách ÚSŽZ, ktorý sa uskutoční 7. marca 2024 od 13:00 do 15:00 SEČ. Záznam z videohovoru bude neskôr sprístupnený ako pomôcka pre žiadateľov na webovej stránke úradu. Podujatia sa môžete zúčastniť cez Microsoft Teams

Od |2024-03-13T21:59:47+01:001. marca 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Na online vzdelávanie slovenčiny sa slovenské deti v zahraničí môžu tešiť aj v roku 2024

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela organizuje od soboty 2. marca 2024 ďalšie online vzdelávanie v slovenčine pre všetky slovenské deti v zahraničí. Bude prebiehať každú 1. a 3. sobotu a to v mesiacoch marec – jún a september – november 2024 a je poskytované ZADARMO. Projekt je realizovaný v gescii

Od |2024-02-28T16:36:57+01:0028. februára 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Dočasná zmena stránkových dní v agende osvedčení

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP) oznamuje verejnosti, že z organizačno-technických dôvodov dochádza k dočasnej zmene stránkových dní v agende žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. V dňoch 28. februára 2024 až 10. marca 2024 nebude možné vybavovať nasledovné záležitosti súvisiace s osvedčením Slováka žijúceho v

Od |2024-04-03T13:56:46+02:0026. februára 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité|
Go to Top