Online vzdelávanie pre slovenské deti v zahraničí pokračuje aj v roku 2023

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela organizuje od 4. marca 2023 ďalšie online vzdelávanie v slovenčine pre všetky slovenské deti v zahraničí. Bude prebiehať každú 1. a 3. sobotu a to v mesiacoch marec – jún a september – november 2023 a je poskytované ZADARMO. Projekt je realizovaný v gescii Úradu

Od |2023-02-20T12:56:41+01:0016. februára 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Matica slovenská vydala 39. vedeckú ročenku Slováci v zahraničí

V prvom mesiaci nového roka Vydavateľstvo Matice slovenskej uviedlo na knižný trh 39. ročník vedeckej ročenky Slováci v zahraničí. Na viac ako 250 stranách prináša obsahovo kvalitné štúdie, bohaté materiály i informačné a odborné príspevky z krajanského sveta. Kapitolu Štúdie otvára príspevok Márie Ďurkovskej, v ktorom analyzuje vybrané východiská jazykovej komunikácie slovenských učiteľov v Maďarsku v závislosti na sociodemografických faktoroch.

Od |2023-02-09T14:23:59+01:009. februára 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma|

Na konferencii o spolkoch dolnozemských Slovákov odovzdajú cenu Ondreja Štefanka

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku pozývajú na Medzinárodnú konferenciu Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov, ktorá sa uskutoční 17. a 18. marca 2023 v Nadlaku (Rumunsko). Medzinárodná vedecká konferencia Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov si vytyčuje cieľ zmapovať, charakterizovať, určiť náplň aktivít a v neposlednom rade

Od |2023-02-06T16:56:06+01:006. februára 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania vo svete, Nezaradené|

V Báčskom Petrovci predstavili novú bustu a knihu o Andrejovi Hadíkovi

Báčsky Petrovec, centrum vojvodinských Slovákov, je bohatší o ďalšiu bustu. Nádvorie katolíckeho kostola svätého Adalberta od 21. decembra 2022 zdobí vysoká busta grófa Andreja Hadíka, ktorý pred 250 rokmi priniesol do Báčky prvé sadenice chmeľu a Petrovec sa vďaka tejto rastline stal významným centrom báčskeho, ale aj európskeho a svetového chmeliarstva. Bustou, tiež knihou, ktorej prezentácia následne prebiehala, sa

Od |2023-01-27T13:57:18+01:0027. januára 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania vo svete, Osobnosti|

Vykonávací plán k plneniu Koncepcie pre rezorty

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zverejnil na svojej webovej stránke dokument Vykonávací plán k vecnému plneniu Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2022-2026. Vykonávací plán k vecnému plneniu Koncepcie (ďalej „Akčný plán I“) vypracoval ÚSŽZ na základe schválenej koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k

Od |2023-01-24T11:20:06+01:0019. januára 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

ÚSŽZ hľadá stážistov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí hľadá do svojho tímu 2 stážistov na teritoriálny a ekonomicko-dotačný odbor (TEDO), ktorí by sa venovali administratívnej a ekonomickej agende. Na naše oddelenie potrebujeme dvoch šikovných ľudí s chuťou učiť sa nové veci,  so záujmom pretaviť svoje teoretické poznatky do praxe a stať sa súčasťou systému podpory Slovákov žijúcich

Od |2023-02-08T14:16:36+01:0018. januára 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

ÚSŽZ podporil mimoriadnou dotáciou ďalších 80 projektov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poskytol mimoriadnu dotáciu v roku 2022 ďalším 80 projektom. Po prvej výzve, v ktorej bolo sumou 272 637 EUR podporených 79 projektov, úrad schválil žiadosti o dotáciu ďalším žiadateľom v celkovej sume 494 301 EUR. Zoznam schválených a neschválených žiadostí o dotáciu nájdete na odkaze: https://www.uszz.sk/dotacie-2022-schvalene-a-zamietnute-ziadosti-o-dotacie-2022-predsedom-uszz/      

Od |2023-01-02T11:16:30+01:002. januára 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Dotácie ÚSŽZ: pre prijímateľov dotácií sme vytvorili manuál na vyúčtovanie

S blížiacim sa záverom roka Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijíma od krajanských spolkov aj jednotlivcov čoraz viac vyhodnotení projektov a vyúčtovaní prijatých dotácií. Aby sme poberateľom dotácií zjednodušili proces vyúčtovania a predišli zbytočným nedostatkom, vytvorili sme podrobný manuál na vyúčtovanie, ktorý je verejne prístupný na našom webe. Vážení poberatelia dotácií, tento dokument je

Od |2022-12-14T17:13:02+01:0014. decembra 2022|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022

V dňoch 28. a 29. októbra 2022 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) organizoval stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022. Ide o najvýznamnejšie fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia slovenských krajanských komunít z celého sveta, osobnosti slovenského zahraničia, aktívni priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí a predstavitelia  štátnych orgánov Slovenskej republiky,

Od |2023-03-07T16:57:40+01:0015. novembra 2022|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

V Bratislave zasadala školská komisia ÚSŽZ pre strednú, južnú a východnú Európu

Vo štvrtok 27. októbra 2022 sa v Bratislave stretli odborníci na slovenské vzdelávanie zo sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ.  Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu, ktorej členmi sú Slováci žijúci v zahraničí – odborníci pôsobiaci v krajanských spolkoch a inštitúciách pokrývajúcich problematiku školstva, sa v tomto

Od |2023-01-18T17:05:14+01:004. novembra 2022|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Nezaradené|
Go to Top