Aktuality vo veci Výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2024: ODPORÚČANIA PRE ŽIADATEĽOV

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje záujemcom o dotáciu, že úrad pracuje na zlepšení dotačného informačného systému (DIS) a vytvorení vnútorných predpisov, ktoré reflektujú skúsenosti z procesu prijímania a vyhodnocovania žiadostí z minulých rokov, podnety zo spolupráce so žiadateľmi a taktiež strategické dokumenty Slovenskej republiky týkajúce sa podpory Slovákov žijúcich v zahraničí a

Od |2024-01-31T15:19:06+01:007. decembra 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Od |2024-02-05T13:56:11+01:0010. novembra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma|

Informácie pre záujemcov o dotáciu ÚSŽZ na rok 2024: prijímanie žiadostí sa z dôvodu zmien odkladá

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje záujemcom o dotáciu na krajanskú činnosť, že zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 a otvorenie online dotačného systému ÚSŽZ je odložené z dôvodu prebiehajúcich reformných zmien v prijímaní a udeľovaní dotácií. Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie bude uverejnená na prelome rokov

Od |2023-12-07T16:18:29+01:003. novembra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec u vojvodinských Slovákov

V dňoch 26. až 28. októbra 2023 predseda ÚSŽZ Miloš Koterec a pracovníčka strategicko-politického odboru ÚSŽZ zodpovedná za krajanskú kultúru Milina Sklabinská navštívili viaceré komunity dolnozemských Slovákov v Maďarsku a v Srbsku. Po stretnutiach so zástupcami maďarských Slovákov v Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe sa delegácia úradu presunula do vojvodinských regiónov Sriem a Banát, ale

Od |2023-11-03T15:38:34+01:0030. októbra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania vo svete|

Predseda ÚSŽZ na návšteve slovenských komunít v Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe

Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec dňa 26.10.2023 absolvoval rad stretnutí so Slovákmi žijúcimi v Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe. Prvou zastávkou predsedu ÚSŽZ bol Remeselnícky dom v Slovenskom Komlóši, kde sa predseda stretol s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbetou Hollerovou Račkovou, farárom Sl. evanjelickej cirkvi v Slovenskom Komlóši Attilom Spišákom a predstaviteľmi slovenských organizácií Slovenského Komlóša

Od |2023-10-27T14:28:16+02:0027. októbra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

30 rokov Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici si dňa 17. 10. 2023 v aule Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pripomenula 30. výročie založenia svojho Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na slávnostnom otvorení medzinárodnej konferencie „Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku“, ktorá bola usporiadaná pri tejto príležitosti 17.10.2023 sa zúčastnil aj predseda ÚSŽZ Miloš Koterec. Slávnostné otvorenie konferencie

Od |2023-11-14T13:44:51+01:0018. októbra 2023|Kategórie: Dôležité, Krajania doma|

Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec v Prahe

V dňoch 10. a 11. októbra 2023 predseda ÚSŽZ Miloš Koterec navštívil hlavné mesto Českej republiky, aby sa prostredníctvom osobných stretnutí bližšie informoval o problémoch a stave slovenskej menšiny v štáte, s ktorým Slovensko ešte pred 30 rokmi tvorilo jeden celok. Okrem stretnutia so zástupcami a zástupkyňami krajanských komunít a organizácií či stretnutia s veľvyslankyňou

Od |2023-10-12T16:01:40+02:0011. októbra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Výzva na včasné vrátenie nevyužitých dotácií pre rok 2023

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) dáva do pozornosti prijímateľom dotácií ÚSŽZ v roku 2023 informáciu o vrátení nevyužitých finančných prostriedkov z dotácie. Vážení poberatelia dotácií, v prípade, že viete, že dotáciu ÚSŽZ poskytnutú v roku 2023 už nestíhate naplno využiť, prosíme Vás o jej vrátenie čím skôr, už v týchto mesiacoch. Pomôžete nám

Od |2024-01-10T11:03:52+01:0010. októbra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Nezaradené|

Správa za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí schválená Vládou SR

V stredu 6. septembra 2023 schválila Vláda Slovenskej republiky Správu za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2024. Správu každoročne prekladá predseda Úradu pre Slovákov žijúcich

Od |2023-09-06T11:47:13+02:006. septembra 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|

Prijímanie žiadostí o dotácie ÚSŽZ na rok 2024 sa dočasne odkladá

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje záujemcom o dotáciu na krajanskú činnosť, že zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 a otvorenie online dotačného systému ÚSŽZ sa DOČASNE ODKLADÁ z dôvodu prebiehajúcich reformných zmien v prijímaní a udeľovaní dotácií. Otvorenie dotačného systému je predbežne naplánované na október 2023, Úrad

Od |2023-11-03T18:07:55+01:001. septembra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité|
Go to Top