Bibliotéka 2016

Tradične zaujali dolnozemci, publikum tlieskalo aj Camille Labas, Slovenke žijúcej v Rakúsku

Bibliotéka je jediným knižným veľtrhom na Slovensku, ktorý má dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému koloritu Bratislavy. Pre vydavateľstvá sa stal dôležitou formou prezentácie svojej produkcie smerom k širokej verejnosti. Vďaka žánrovej rozmanitosti si na knižnom veľtrhu prídu na svoje fanúšikovia literatúry faktu, ženských románov, sci-fi, detektívok, detských kníh, náboženskej literatúry i poézie. Bohatú knižnú ponuku dopĺňa sprievodný program venovaný knihám a čítaniu. Návštevníkov čakajú každý rok stretnutia s obľúbenými autormi, autogramiády, krsty kníh, dramatizované čítanie či tvorivé dielne pre deti. Aj počas 24. ročníka medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA, ktorý sa konal v dňoch 10.-13. novembra 2016 v priestoroch INCHEBA EXPO v Petržalke, významne spestrili a obohatili knižnú ponuku krajanské vydavateľstvá z prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí.

Už tradične otvorili dvere Bibliotéky aj Slováci z Dolnej zeme, ku ktorým sa, podobne ako tomu bolo aj v roku 2015, pridali so svojimi vydavateľskými aktivitami aj krajania z Poľska zo Spolku Slovákov v Poľsku. Básnik a publicista Ivan Miroslav Ambruš, predseda Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Nadlaku, pozval všetkých čitateľov a priaznivcov literatúry našich krajanov do spoločného stánku dolnozemských Slovákov. Tentoraz v ňom boli aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí priamo zastúpení Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska.

Prezentácie v Programovom centre 2

ŠTVRTOK, 10.11.2016:

15.00          Slovenské múzy v Maďarsku

prezentácia krásnej literatúry Slovákov v Maďarsku za účasti predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej a niektorých autorov.

16.00          Výber z nových knižných titulov Slovákov v Maďarsku

prezentácia odborných publikácií za účasti predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej a niektorých autorov.

17.00  Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci – Srbsko

Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek za prítomnosti riaditeľa SVC, pána Vladimíra Valentíka.

 

PIATOK, 11.11.2016:

15.00          Matica slovenská v Srbsku

Prezentácia vydavateľskej produkcie za prítomnosti predsedníčky MSS Kataríny Melegovej Melichovej.

Prezentácia antológie esejí slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme Eseje, ktorú zostavili Viera Benková a Etela Farkašová za prítomnosti niektorých autoriek.

Knihu prezentuje: Hana Košková

16.00          Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku – Rumunsko

Prezentácia vydavateľskej produkcie za prítomnosti predsedu KVSIK, básnika Ivana Miroslava Ambruša.

Prezentácia monografie prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD.: Naši vo svete – Slováci južne od hranice Slovenska 1, za účasti autora.

Knihu prezentuje: doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.

Prezentácia monografie doc. PhDr. Michala Babiaka, PhD.: Tradícia a identita, za účasti autora.

Knihu prezentuje: doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD.

Prezentácie moderuje: Mária Katarína Hrkľová.

 

Camille Labas tajuplne o dejinách Gruzínska

Literárne aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí sú po desaťročia nepreberným a nevysychajúcim, pričom  tak z literárneho, ako aj z etického aspektu – aj vďaka hodnotným beletristicko-dokumentárnym posolstvám diel – morálnym žriedlom poznania kontextu hodnôt, peripetií, odkazov i vnuknutí slovenského krajanského života. K autorom, ktorí vo svojej tvorbe akumulujú a predostierajú zväčša aj čosi viac ako „iba“ pútavý príbeh, patrí aj Camille Labas, slovenská autorka žijúca v Rakúsku.

Na Bibliotéke 2016 sa prezentovala svojou novou knihou. Vydavateľstvo Post Scriptum, jeho riaditeľ Pavol Stano a autorka samotná pozvali na debatu, počas ktorej Camille Labas predstavila knihu s názvom Pevnosť Narikala – Gruzínsko v dobách antiky a raného kresťanstva.

Práve vo vydavateľstve Post Scriptum vyšla kniha Pevnosť Narikala – Gruzínsko v dobách antiky a raného kresťanstva. Najstaršie dejiny Gruzínska (Arménska) nie sú u nás veľmi známe, čo je škoda, lebo majú v sebe obsiahnutých veľa pozoruhodných aspektov, ktoré môžu byť inšpiratívne aj pre dnešné časy, zvlášť pre malé národy. Za pozornosť stojí aj fakt, akú pozornosť venuje podkaukazským národom aj pápež František, azda aj preto, že ide prakticky o prvé štáty, ktoré prijali kresťanstvo za základ svojich štátnych útvarov.  (http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/historia/pevnos-narikala-gruzinsko-v-dobach-antiky-a-raneho-kres-anstva)

KTO JE CAMILLE LABAS

Život  Camille Labas sa viaže na štyri krajiny: Slovensko, Nemecko, Gruzínsko a Rakúsko. Na Slovensku sa narodila (v Prešove),  prežila detstvo a maturovala (v Banskej Štiavnici). V Košiciach pôsobila ako asistentka na univerzite a v Bratislave pripravovala preklady pre filmové štúdio Koliba.

V Nemecku vyštudovala na Univerzite v Jene nemeckú literatúru a jazykovedu, pracovala vo vydavateľstve v Berlíne. V Gruzínsku bola viackrát na študijnom pobyte a určitý čas tam aj pracovala ako učiteľka v hlavnom meste Tbilisi (2002).

V Rakúsku pracovala ako korektorka vo vydavateľstve a neskôr študovala grécku, rímsku, mezopotámsku a sýrsku kresťanskú históriu Byzancie, Arménska a Gruzínska na Univerzite Viedeň, kde sa venuje vedeckým rešeršiam o kresťanstve Gruzínska v podobe dizertačnej práce. V Rakúsku vychovala tri deti, ktoré všetky už ako dospelé žijú v Nemecku (Freiburg, Stuttgart a Berlín).

Camille Labas píše po nemecky a po slovensky – básne, články, poviedky, romány, vedecké články a históriou popretkávané cestopisy. O Cypre, Turecku, Arménsku, Gruzínsku, Škótsku, Švédsku, Fínsku, Estónsku, Rusku, Španielsku a Portugalsku. A ešte viac…

 

Slováci z Poľska už tradične na BIBLIOTÉKE

Generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris pozval hneď v úvodný deň veľtrhu v Inchebe – vo štvrtok 10. novembra – na prezentáciu knižnej novinky z pera Doc. PaedDr. Ľubice Predanocyovej, PhD. s názvom Ľudovít Štúr pedagóg a tvorca koncepcie vzdelávania a ostatnej vydavateľskej činnosti SSP. Beseda s autorkou publikácie v prítomnosti Ľ. Molitorisa sa uskutočnila v PROGRAMOVOM CENTRE 1 INCHEBA. Okrem toho Slováci z Poľska už tradične otvorili svoj stánok s knižnými novinkami Spolku Slovákov v Poľsku počas celého trvania veľtrhu v HALE D ulička Kláry Jarunkovej.

FOTO: ĽUDO POMICHAL