Národná banka Slovenska a Mincovňa v Kremnici vydali pamätnú mincu k 220. výročiu osídlenia Kovačice Slovákmi

Slovákmi osídlená Kovačica, ktorá sa do povedomia svetovej verejnosti dostala vďaka svojmu jedinečnému insitnému umeniu, si v roku 2022 pripomína 220. výročie založenia. Podujatie, ktoré propaguje kovačické insitné umenie - Kovačický október už o chvíľu (1.10.2022) otvorí svoje brány a pripomenie si zároveň aj 70. výročie prvej organizovanej kolektívnej výstavy tunajších insitných maliarov. V ústrety

Od |2022-09-26T19:29:14+02:0026. septembra 2022|Kategórie: Dôležité, Krajania doma, Nezaradené, Titulka|

Zomrel Ján Fuzik, bývalý predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

V stredu 7. septembra 2022 zomrel Ján Fuzik, významný predstaviteľ slovenskej menšiny v Maďarsku, publicista, bývalý predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), prvý hovorca slovenskej menšiny v maďarskom zákonodarnom zhromaždení a taktiež generálny konzul Maďarska v Osijeku. Rodák z Kestúca bol za svoju bohatú činnosť pre Slovákov v Maďarsku ocenený vyznamenaním Rad dôstojníckeho kríža Maďarskej

Od |2022-09-07T14:29:52+02:007. septembra 2022|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Osobnosti, Titulka|

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2023

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 6 vnútorného predpisu č. 23/2021 a čl. 1 Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 23/2021 vyhlasuje   VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2023   Vážení krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene

Od |2022-09-02T09:51:43+02:0026. augusta 2022|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Titulka|

Zomrela docentka slovakistiky Dagmar Mária Anoca, výnimočná Slovenka z Nadlaku

V pondelok 15. augusta 2022 zomrela vo veku 70 rokov Dagmar Mária Anoca, významná osobnosť slovenského kultúrneho života v Rumunsku. Všestranná rodáčka z Nadlaku sa nezmazateľne zapísala do oblasti kultúry, literatúry, literárnej vedy, pedagogiky, ako aj poetickej a publicistickej tvorby v slovenskom dolnozemskom prostredí, za čo bola ocenená aj cenou Pro Cultura Slovaca a medailou

Od |2022-08-15T12:08:13+02:0015. augusta 2022|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Osobnosti, Titulka|

Krajanské deti z Ukrajiny spoznávali na letných táboroch slovenskú históriu a tradície

Letné tábory pre krajanské deti sú skvelou príležitosťou na spoznávanie Slovenska, slovenských tradícií, histórie a najmä zdokonaľovanie sa v jazyku. Špeciálne mladým Slovákom a Slovenkám z Ukrajiny boli venované tábory počas júla 2022 - žurnalistická Letná škola FIJET a letné tábory organizované Spolkom slovenských žien Dôvera v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela pre deti v

Od |2022-08-09T09:41:01+02:003. augusta 2022|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

ZMENA v preukazovaní národného povedomia v žiadostiach o osvedčenie zo Srbska

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje žiadateľom o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí zo Srbska, že na základe rozhodnutia predsedu ÚSŽZ Milana Jána Pilipa sa čiastočne mení rozhodnutie o dočasnom neakceptovaní písomných svedectiev o národnom povedomí žiadateľa vydaných Maticou slovenskou v Srbsku so sídlom v Báčskom Petrovci z 20. apríla 2022 a s

Od |2022-07-26T12:15:31+02:0026. júla 2022|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

Online stretnutie so Slovákmi žijúcimi v Českej republike JE ZRUŠENÉ

Vážení krajania, táto online diskusia so Slovákmi v ČR sa z organizačných dôvodov ruší. Nový termín je predbežne stanovený na začiatok jesene, budeme vás o ňom včas informovať. Za komplikácie sa ospravedlňujeme. Predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip pozýva všetkých krajanov žijúcich v Českej republike na online diskusiu špeciálne venovanú slovenskej komunite v ČR, ktorá sa

Od |2022-06-30T15:48:22+02:0024. júna 2022|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

ÚSŽZ organizuje ďalšiu ONLINE DISKUSIU so Slovákmi žijúcimi v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí srdečne pozýva krajanov na ďalšiu online diskusiu O krajanoch s krajanmi, ktorá sa uskutoční 27. júna 2022 od 18:00 do 20:00 (SEČ/CET). Počas najbližšieho online stretnutia s predsedom ÚSŽZ Milanom Jánom Pilipom sa budeme rozprávať o novej Koncepcii štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v

Od |2022-06-29T16:09:32+02:0021. júna 2022|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

Informácie k platnosti povolenia na pobyt na území SR

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dáva do pozornosti žiadateľom o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí „Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“(§ 131k zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Od |2022-05-05T14:18:00+02:005. mája 2022|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

ZMENA v preukazovaní národného povedomia pri žiadostiach o osvedčenie

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) dáva do pozornosti žiadateľov o vydanie osvedčenia, že podmienkou vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „osvedčenie“), je okrem iného, preukázanie národného povedomia žiadateľa o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadateľ“). V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením

Od |2022-05-16T14:27:20+02:0020. apríla 2022|Kategórie: Titulka|
Go to Top