V Bratislave sa opäť stretli zástupcovia slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí

Vo štvrtok 4. apríla 2024 v Bratislave zasadala Školská komisia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) aj za účasti novej predsedníčky úradu Dagmar Repčekovej. Prezenčne sa zasadnutia komisie zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier a víkendových škôl z Nemecka, Veľkej Británie, Írska, Švajčiarska, Talianska a Cypru. Online sa pripojili ďalší zástupcovia

Od |2024-04-12T12:42:01+02:0010. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

Od 1. apríla 2024 sa mení výška správnych poplatkov za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Vážení záujemcovia o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí upozorňuje, že s účinnosťou od 1. apríla 2024 nastala zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorou sa mení výška vyberaných správnych poplatkov za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Výšku správnych poplatkov za

Od |2024-04-05T15:26:52+02:005. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

ISEIA s krajanskými deťmi pripravuje 6. vydanie knihy Slovenské rozprávky z celého sveta

Milí priatelia Slovenčiny vo svete, 2.4.2024 sme si pripomenuli Medzinárodný deň detskej knihy a my v ISEIA finišujeme s prípravami knihy: v poradí už 6. detskej knihy Slovenské rozprávky z celého sveta VI.    Prelistujte si s nami naše detské knihy - knihy, ktoré: - napísali slovenské deti z celého sveta, - ilustrovali slovenské deti

Od |2024-04-05T15:43:11+02:004. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|

VÝZVA ÚSŽZ na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2024

Vážení záujemcovia o dotáciu, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a platného vnútorného predpisu - Smernica č. 01/2024 z 23. februára 2024 о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich

Od |2024-03-18T14:46:44+01:0023. februára 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Titulka|

Nové číslo detského časopisu Ceruzky vo svete prezentuje bohatý záver roka v slovenských školách po celom svete

Ceruzky vo svete - časopis slovenských vzdelávacích centier združených v ISEIA - Medzinárodnom inštitúte a asociácii slovenských vzdelávacích centier, je plný inšpiratívnych reportáží z aktivít slovenských komunít v Anglicku, Austrálii, Belgicku, Francúzsku, Chorvátsku, Kanade, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Rumunsku, Švajčiarsku, Taliansku, na Ukrajine a v USA. Predsedníčka ISEIA Jarmila Buchová predstavuje najnovšie číslo o koncoročných aktivitách

Od |2024-01-10T11:05:42+01:008. januára 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|

ZMENA v režime vybavovania žiadostí o vydanie osvedčenia od 26.04.2023

ZMENA V REŽIME VYBAVOVANIA STRÁNOK V AGENDE ŽIADOSTÍ O VYDANIE OSVEDČENIA SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ OD 26.04.2023   Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) si dovoľuje upozorniť na ZMENU režimu vybavovania stránok v agende žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.  Od 26.04.2023 až do odvolania bude úrad z personálnych dôvodov počas stránkových hodín

Od |2024-02-26T18:20:48+01:0026. apríla 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Titulka|

Delegácia ÚSŽZ v Dubline: pokračujúca spolupráca aj veľké plány budovania Slovenského domu v Írsku

V dňoch 13. až 15. apríla 2023 navštívil predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip spolu s Katarínou Baranyaiovou, teritorialistkou ÚSŽZ pre Írsko, slovenské komunity v Írsku v okolí Dublinu. Okrem prezentácie podpory úradu a možností spolupráce s krajanmi bolo cieľom aj spoznať súčasný stav Vzdelávacieho centra pre slovenské deti v Írsku. V úvode pracovnej cesty sa

Od |2023-04-26T17:41:09+02:0021. apríla 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania vo svete, Nezaradené, Titulka|

V Novom Ruskove odhalili novú bustu kanadského Slováka Štefana Boleslava Romana

Deň pred 102. výročím narodenia Štefana Boleslava Romana (16. apríla 2023), Matica slovenská v spolupráci s obcou Nový Ruskov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, odhalila historicky prvú bustu v jeho rodnej obci. Matica tak nadviazala na tvorivý oblúk osvetových, prezentačných a vedeckých aktivít venovaných jeho životu a dielu. V roku 2021

Od |2023-05-23T16:55:40+02:0017. apríla 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

Užhorodská škola so slovenským vyučovacím jazykom v televízii TA3

Jediná škola na Ukrajine, kde sa na prvom stupni vyučuje v slovenskom jazyku, funguje v meste Užhorod. Ani táto 4. Všeobecno-vzdelávacia škola s vyučovacím jazykom slovenským sa však nevyhne zmenám, ktoré so sebou prináša ukrajinská školská reforma. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa o školu dlhodobo zaujíma a podporuje ju aj finančne. Plánom

Od |2023-04-18T22:12:22+02:0017. apríla 2023|Kategórie: Aktuality, Krajania doma, Titulka|

Organizátori súťaže Hodžov novinový článok 2023 rátajú aj s krajanskou účasťou

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom SAV VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj

Od |2023-03-20T14:15:35+01:0020. marca 2023|Kategórie: Aktuality, Krajania doma, Titulka|
Go to Top