Dňa 18. júna 2024 bola na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Univerzitou Mateja Bela. Posilnením spolupráce s Univerzitou Mateja Bela bude zabezpečená kontinuita organizácie vzdelávacích kurzov a pobytov pre žiakov, študentov a pedagogických pracovníkov žijúcich v zahraničí.

Spolupráca bude zameraná bude predovšetkým na podporu a zabezpečenie podmienok na zachovanie a rozvoj vzdelávania v slovenskom jazyku v rámci vzdelávania realizovaného Univerzitou Mateja Bela, ale aj na podporu UMB pri posudzovaní a vypracovaní odborných materiálov a podkladov z oblasti problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí a zdieľanie dostupných databáz s problematikou Slovákov žijúcich v zahraničí. Predsedníčka úradu Dagmar Repčeková a rektor UMB v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský sa spoločne zhodli na potrebe zvýšenia povedomia o slovenských menšinách v zahraničí u slovenského obyvateľstva, najmä u žiakov a študentov na Slovensku, čo bude aj jedným z dôležitých cieľov spolupráce oboch strán v najbližšom období.

Dohoda o spolupráci medzi ÚSŽZ a UMB v Centrálnom registri zmlúv:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/9422449/

Zdroj fotografií: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici