DOTÁCIE 2021: Schválené, neschválené a nerozhodnuté žiadosti o dotácie 2021 predsedom ÚSŽZ

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2021 konečné výsledky – protokoly schválených, neschválených a nerozhodnutých žiadostí o dotácie na rok 2021, ktoré svojim podpisom v stredu 17. marca 2021 potvrdil Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ.

PROTOKOL schválených žiadostí o dotáciu na rok 2021 predsedom ÚSŽZ (pdf)
PROTOKOL zamietnutých žiadostí o dotáciu na rok 2021 predsedom ÚSŽZ (pdf)
PROTOKOL schválených žiadostí 2021 predsedom ÚSŽZ – časť 2 (pdf)
PROTOKOL zamietnutých žiadostí 2021 predsedom ÚSŽZ – časť 2 (pdf)

Mimoriadne dotácie v roku 2021
PROTOKOL schválených mimoriadnych žadostí o dotáciu na rok 2021 predsedom ÚSŽZ (.pdf)
PROTOKOL neschválených mimoriadnych žiadostí o dotáciu na rok 2021 predsedom ÚSŽZ (.pdf)

 

Vážení krajania, vzhľadom na vzniknuté nejasnosti týkajúce sa hodnotenia projektov v dotačnej schéme ÚSŽZ súvisiace s aktuálnou pandemickou situáciou, a tiež vzhľadom na vaše otázky, úrad vám poskytuje túto informáciu k postupu hodnotiacich subkomisií. Projekty z oblasti kultúry (najmä rôzne festivaly, resp. podujatia hromadného charakteru), ktoré úrad tradične podporuje, nedostali dostatočné bodové ohodnotenie v tomto roku nie z dôvodu (ne)kvality projektu, ale kvôli ohrozeniu ich konania, kedy by pandemická situácia neumožnila ich realizáciu v očakávanej kvalite. ÚSŽZ zastáva názor, že v prípade pretrvávajúcej súčasnej celosvetovej pandemickej situácie ich uskutočnenie bude len veľmi ťažko realizovateľné a z toho dôvodu im nepridelil potrebný počet bodov. Zároveň vám však oznamujeme, že ak by sa tieto podujatia predsa len uskutočnili, môžete si podať riadne zdôvodnenú žiadosť o mimoriadnu dotáciu, ktorú ÚSŽZ posúdi. Jedným z kritérií bude v takomto prípade ďalší vývoj pandemickej situácie a podmienky konania takýchto podujatí v krajine ich organizácie v danom časovom období.


UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIÍ:

Zmluvy o poskytnutí dotácie zasielame výlučne prostredníctvom e-mailu a vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, keď e-maily končili v nevyžiadanej pošte (ÚSŽZ to nevie ovplyvniť), žiadame vás z uvedeného dôvodu o pravidelnú kontrolu pošty aj v spame.

Zároveň vás žiadame, aby ste zmluvy o poskytnutí dotácie zaslali na ÚSŽZ včas a bezodkladne, a to najneskôr do začiatku prijímania žiadostí na nové dotačné obdobie, t. j. do 1. 10. 2021. Po tomto termíne už zmluvy nebudú akceptované a dotácie nebudú vyplácané.