DOTÁCIE 2023: Schválené a zamietnuté žiadosti o dotácie 2023 predsedom ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2023 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2023, ktoré boli schválené dňa 20.03.2023.

UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIÍ:

Zmluvy o poskytnutí dotácie zasielame výlučne prostredníctvom e-mailu a vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, keď e-maily končili v nevyžiadanej pošte (ÚSŽZ to nevie ovplyvniť), žiadame vás z uvedeného dôvodu o pravidelnú kontrolu pošty aj v spame.

Zároveň vás žiadame, aby ste podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie zaslali na ÚSŽZ včas a bezodkladne, a to najneskôr do začiatku prijímania žiadostí na nové dotačné obdobie, t. j. do 31. 08. 2023 vrátane. Po tomto termíne už zmluvy nebudú akceptované a dotácie nebudú vyplácané.

Protokol schválených žiadostí predsedom (.pdf)
Protokol zamietnutých žiadostí predsedom (.pdf)

 

Mimoriadne dotácie v roku 2023:

Úrad prijal spolu 40 žiadostí o mimoriadnu dotáciu vo všetkých 4 oblastiach podpory v roku 2023.

  • Úrad schválil 36 žiadostí o mimoriadnu dotáciu a udelil dotácie vo výške spolu 446 376,00 €
  • Úrad zamietol 4 žiadosti o udelenie mimoriadnej dotácie


PROTOKOL schválených žiadostí o mimoriadnu dotáciu v roku 2023 (.pdf)

PROTOKOL zamietnutých žiadostí o mimoriadnu dotáciu v roku 2023 (.pdf)