Držitelia Medaily ÚSŽZ od roku 2021

 

1. ZOLTÁN BÁRKÁNYI VALKÁN – spisovateľ a publicista, Maďarsko.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Zoltánovi Bárkányovi Valkánovi za celoživotný prínos v zveľaďovaní slovenskosti v Maďarsku, mimoriadny vklad do pôvodnej literárnej tvorby a jej hodnotového zakorenenia sa v živote slovenskej národnostnej menšiny, významnú dlhoročnú publicistickú činnosť vrátane pôsobenia v týždenníku Ľudové noviny, ako aj aktívnu organizátorskú a spolkovú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka a tým aj národnej identity Slovákov v Maďarsku.

Medailu odovzdal ocenenému predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v sobotu 3. júla 2021 počas slávnosti Dňa Slovákov v Maďarsku.
https://www.uszz.sk/pocta-zoltanovi-barkanyiovi-valkanovi-spisovatelovi-a-publicistovi-pocas-dna-slovakov-v-madarsku-milan-jan-pilip-mu-v-tardosi-udelil-medailu-uszz/

 

2. JOZEF KVASNOVSKÝ – pedagóg, krajanský aktivista, publicista, Chorvátsko.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Josipovi Kvasnovskému za celoživotný prínos v zveľaďovaní slovenskosti v Chorvátsku, odbornú a pedagogickú činnosť v živote slovenskej národnostnej menšiny, dlhoročnú redakčnú prácu v rozhlasovom vysielaní a v mesačníku Prameň, publicistickú činnosť, aktívnu organizátorskú a spolkovú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka, a tým aj národnej identity Slovákov v Chorvátsku.

Medailu odovzdal ocenenému predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v sobotu 31. júla 2021 na pôde Slovenského kultúrneho centra Našice v Chorvátsku.
https://www.uszz.sk/josip-kvasnovski-pedagog-publicista-maticiar-a-krajansky-aktivista-vyznamna-osobnost-slovakov-v-chorvatsku-pocteny-medailou-uszz/

 

3. JÁN POCHANIČ – pedagóg, publicista, Slovensko/Ukrajina.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje doc. Jánovi Pochaničovi za pedagogickú činnosť zameranú na čitateľskú gramotnosť žiakov – Slovákov žijúcich v zahraničí, aktívnu organizačnú prácu na rôznych kultúrnych podujatiach a súťažiach, dlhoročnú publikačnú činnosť pre deti a mládež z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka a tým aj národnej identity Slovákov na Ukrajine.

Medailu odovzdal ocenenému predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v utorok 21. decembra 2021 v Užhorode počas jeho pracovnej cesty v prostredí Slovákov na Ukrajine.
https://www.uszz.sk/novy-projekt-pre-slovenske-skoly-v-zakarpatskej-ukrajine-s-podporou-uszz/

 

4. DAGMAR MÁRIA ANOCA – docentka slovakistiky, publicistka a poetka, Rumunsko.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Dagmar Márii Anoca za celoživotný prínos vo zveľaďovaní slovenskosti v Rumunsku a na slovenskej Dolnej zemi, mimoriadny vklad do umeleckej, literárnovednej, lingvistickej, pedagogickej, kultúrnohistorickej, prekladateľskej, redaktorskej a publikačnej činnosti a jej hodnotového zakorenenia sa v živote slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku, ako aj organizátorskú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka, a tým aj národnej identity Slovákov v Rumunsku.

Medailu odovzdal ocenenej predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v piatok 7. januára 2022.
https://www.uszz.sk/dagmar-maria-anoca-z-rumunska-nova-drzitelka-medaily-uszz/

 

5. EDUARD KABÁT – generálny honorárny konzul SR, krajanský aktivista, predseda Slovenskej katolíckej asociácie v Buenos Aires, Argentína.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Eduardovi Kabátovi za mimoriadne zásluhy v oblasti udržania a rozvoja krajanského života Slovákov v Argentíne, za jeho dlhoročnú aktívnu prácu v Slovenskom kultúrnom spolu a neoceniteľné zásluhy v propagácii slovenskosti v Argentíne a rozvoji stykov medzi Slovákmi žijúcimi v Argentíne a Slovenskom.

Medailu odovzdal manželke oceneného predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v piatok 24. marca 2022 v Buenos Aires počas pracovnej cesty v Argentíne.
https://www.uszz.sk/predseda-uszz-udelil-medailu-eduardovi-kabatovi-vyznamnej-osobnosti-slovenskej-komunity-v-argentine/

 

6. GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA V KOVAČICI
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Galérii insitného umenia v Kovačici a všetkým jej bývalým a súčasným členom, ktorí sa pričinili o to, aby Kovačica bola dnes svetoznámym strediskom insitného umenia. Kovačickí maliari namaľovali obrazy, ktoré celému svetu odovzdávajú posolstvo mieru, šťastného a naplneného života opierajúceho sa o najvyššie ľudské hodnoty. Zároveň, kovačickú insitu charakterizuje silné prepojenie na slovenské tradície a kultúrne dedičstvo, ktoré si Slováci do Kovačice priniesli z materskej krajiny. Svet pozeraný cez optiku kovačickej insity má aj dnes svoje plné opodstatnenie a doprajme mu preto, aby jeho odkazy rezonovali v ešte silnejších súzvukoch.

Medailu odovzdal riaditeľke galérie Anne Žolnajovej Barcovej predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip 14. mája 2022 v Kovačici pri príležitosti osláv 220. výročia príchodu Slovákov do Kovačice a pri príležitosti 70. výročia prvej spoločnej výstavy insitných maliarov, ktorá sa uskutočnila v roku 1952 v kovačickom Dome kultúry.
https://www.uszz.sk/galeria-insitneho-umenia-v-kovacici-ocenena-medailou-uszz-pri-prilezitosti-220-vyrocia-zalozenia-kovacice/

 

7. ZVÄZ SLOVÁKOV V CHORVÁTSKU – strešná organizácia pätnástich miestnych slovenských matičných spolkov v Chorvátsku s tridsaťročnou činnosťou.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ktorý sa počas svojej tridsaťročnej existencie stará o zachovanie kultúrneho dedičstva Slovákov v Chorvátsku a neustály rast, rozvoj a prezentáciu slovenskej kultúry v Chorvátsku.
Zväz Slovákov v Chorvátsku sa zaslúžil o bohatý a rôznorodý kultúrny život vo všetkých miestnych slovenských organizáciách a to v MS Rijeka, MS Záhreb, MS Lipovľany, MS Meďurić, MS Míľovce, MS Jakšić, MS Zokov Gaj, MS Markovec, MS Jelisavec, MS Josipovec, MS Jurjevec, MS Osijek, MS Soľany, MS Ilok, MS Radoš a svojou prácou pozdvihol slovenský život v týchto prostrediach, zachoval a zviditeľnil ich kultúrne dedičstvo a vytvoril podmienky na rozvoj slovenskej identity aj pre nové generácie.

Medailu odovzdal podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka 11. júna 2022 v Našiciach.

 

8. FOLKLÓRNY SÚBOR NÁDEJE
Medaila sa udeľuje pri príležitosti 70. výročia vzniku Folklórneho súboru Nádeje z Paríža, vďaka ktorému už 70 rokov generácie prisťahovalcov a rodákov zo Slovenska žijúcich vo Francúzsku v slovenských tradíciách, piesňach, hudbe, tancoch či ľudovom odeve, neúnavne hľadajú a objavujú svoje slovenské korene. Snahy nadšencov z roku 1952 sa rokmi postupne pretavili do jedinečných vystúpení naprieč celým Slovenskom, osobitne na najväčších folklórnych podujatiach na Slovensku v Detve, Východnej, Heľpe, Myjave, Terchovej, ale aj na mnohých slovenských regionálnych a miestnych slávnostiach. Svojou neúnavnou prácou pri zachovávaní slovenských tradícií FS Nádeje vystupuje aj na početných festivaloch vo Francúzsku, čím podstatne prispieva k poznaniu slovenskej ľudovej kultúry a k rozvoju slovensko-francúzskeho priateľstva.

Medailu odovzdal predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip umeleckému vedúcemu súboru Danielovi Compagnonovi 26. novembra 2022 v Paríži.