Držitelia Medaily ÚSŽZ od roku 2021

 

1. ZOLTÁN BÁRKÁNYI VALKÁN – spisovateľ a publicista, Maďarsko.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Zoltánovi Bárkányovi Valkánovi za celoživotný prínos v zveľaďovaní slovenskosti v Maďarsku, mimoriadny vklad do pôvodnej literárnej tvorby a jej hodnotového zakorenenia sa v živote slovenskej národnostnej menšiny, významnú dlhoročnú publicistickú činnosť vrátane pôsobenia v týždenníku Ľudové noviny, ako aj aktívnu organizátorskú a spolkovú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka a tým aj národnej identity Slovákov v Maďarsku.

Medailu odovzdal ocenenému predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v sobotu 3. júla 2021 počas slávnosti Dňa Slovákov v Maďarsku.
https://www.uszz.sk/pocta-zoltanovi-barkanyiovi-valkanovi-spisovatelovi-a-publicistovi-pocas-dna-slovakov-v-madarsku-milan-jan-pilip-mu-v-tardosi-udelil-medailu-uszz/

 

2. JOZEF KVASNOVSKÝ – pedagóg, krajanský aktivista, publicista, Chorvátsko.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Josipovi Kvasnovskému za celoživotný prínos v zveľaďovaní slovenskosti v Chorvátsku, odbornú a pedagogickú činnosť v živote slovenskej národnostnej menšiny, dlhoročnú redakčnú prácu v rozhlasovom vysielaní a v mesačníku Prameň, publicistickú činnosť, aktívnu organizátorskú a spolkovú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka, a tým aj národnej identity Slovákov v Chorvátsku.

Medailu odovzdal ocenenému predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v sobotu 31. júla 2021 na pôde Slovenského kultúrneho centra Našice v Chorvátsku.
https://www.uszz.sk/josip-kvasnovski-pedagog-publicista-maticiar-a-krajansky-aktivista-vyznamna-osobnost-slovakov-v-chorvatsku-pocteny-medailou-uszz/

 

3. JÁN POCHANIČ – pedagóg, publicista, Slovensko/Ukrajina.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje doc. Jánovi Pochaničovi za pedagogickú činnosť zameranú na čitateľskú gramotnosť žiakov – Slovákov žijúcich v zahraničí, aktívnu organizačnú prácu na rôznych kultúrnych podujatiach a súťažiach, dlhoročnú publikačnú činnosť pre deti a mládež z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka a tým aj národnej identity Slovákov na Ukrajine.

Medailu odovzdal ocenenému predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v utorok 21. decembra 2021 v Užhorode počas jeho pracovnej cesty v prostredí Slovákov na Ukrajine.
https://www.uszz.sk/novy-projekt-pre-slovenske-skoly-v-zakarpatskej-ukrajine-s-podporou-uszz/

 

4. DAGMAR MÁRIA ANOCA – docentka slovakistiky, publicistka a poetka, Rumunsko.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Dagmar Márii Anoca za celoživotný prínos vo zveľaďovaní slovenskosti v Rumunsku a na slovenskej Dolnej zemi, mimoriadny vklad do umeleckej, literárnovednej, lingvistickej, pedagogickej, kultúrnohistorickej, prekladateľskej, redaktorskej a publikačnej činnosti a jej hodnotového zakorenenia sa v živote slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku, ako aj organizátorskú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka, a tým aj národnej identity Slovákov v Rumunsku.

Medailu odovzdal ocenenej predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v piatok 7. januára 2022.
https://www.uszz.sk/dagmar-maria-anoca-z-rumunska-nova-drzitelka-medaily-uszz/

 

5. EDUARD KABÁT – generálny honorárny konzul SR, krajanský aktivista, predseda Slovenskej katolíckej asociácie v Buenos Aires, Argentína.
Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Eduardovi Kabátovi za mimoriadne zásluhy v oblasti udržania a rozvoja krajanského života Slovákov v Argentíne, za jeho dlhoročnú aktívnu prácu v Slovenskom kultúrnom spolu a neoceniteľné zásluhy v propagácii slovenskosti v Argentíne a rozvoji stykov medzi Slovákmi žijúcimi v Argentíne a Slovenskom.

Medailu odovzdal manželke oceneného predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v piatok 24. marca 2022 v Buenos Aires počas pracovnej cesty v Argentíne.
https://www.uszz.sk/predseda-uszz-udelil-medailu-eduardovi-kabatovi-vyznamnej-osobnosti-slovenskej-komunity-v-argentine/