V dňoch 21.-22. decembra 2021 navštívil predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip ukrajinské Zakarpatsko. Išlo o tretiu návštevu predsedu ÚSŽZ v teritóriu v roku 2021. Počas dvoch dní predseda ÚSŽZ navštívil viacero slovenských spolkov, inštitúcií a škôl, pričom v rámci svojho programu ocenil Medailou ÚSŽZ lektora slovenského jazyka na Ukrajine Jána Pochaniča a študentku Emíliu Brovdi.

V prvej časti návštevy predseda ÚSŽZ uskutočnil pracovné rokovanie so zástupcami slovenských spolkov v Zakarpatsku. Poďakoval im za ich doterajšiu činnosť. Vyzval ich na aktívnejšiu prácu, pričom akcentoval prioritné oblasti v krajanskej agende v nadchádzajúcom období, predovšetkým vo vzdelávaní. Do procesu zachovávania slovenského jazyka plánuje predseda ÚSŽZ na základe rozhovoru s mukačevským diecéznym biskupom Antalom Majnekom (z 12.11.2021) zapojiť aj miestnu cirkev (formou omší v slovenskom jazyku).

Milan Ján Pilip ocenil medailou ÚSŽZ lektora slovenského jazyka na Ukrajine doc. Jána Pochaniča a študentku Emíliu Brovdi za účasť v literárnej súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Ján Pochanič bol ocenený medailou ÚSŽZ za pedagogickú činnosť zameranú na čitateľskú gramotnosť žiakov – Slovákov žijúcich v zahraničí, aktívnu organizačnú prácu na rôznych kultúrnych podujatiach a súťažiach, dlhoročnú publikačnú činnosť pre deti a mládež z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka a tým aj národnej identity Slovákov na Ukrajine. M. J. Pilip tiež ocenil Emíliu Brovdi, študentku 4. VVŠ I. -III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode za účasť v literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Svojou účasťou podporil aj slávnostné vyhodnotenie III. ročníka celosvetovej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta.

Následne sa predseda ÚSŽZ  zúčastnil na pracovnej večeri s novým predsedom/gubernátorom Oblastnej štátnej administrácie Zakarpatska, Viktorom Mikitom. O spoločnom projekte ÚSŽZ a Oblastnej štátnej administrácie Zakarpatska zameranom na školy, kde sa vyučuje slovenský jazyk, budeme ešte na webe ÚSŽZ informovať.

V závere dvojdňového pracovného pobytu v Zakarpatsku Milan Ján Pilip navštívil 20. základnú školu (VVŠ) v Mukačeve. Študenti tejto školy popri povinnej výučbe anglického jazyka majú možnosť na 2. stupni si vybrať z dvoch ďalších jazykov –  nemeckého a slovenského. Slovenčinu v súčasnosti študuje 108 žiakov. Ako uviedol riaditeľ školy, v budúcom roku plánujú otvoriť ďalšie triedy, keďže záujem o slovenský jazyk narastá. Slovenský jazyk učí jedna učiteľka. Preto bolo dohodnuté, že ÚSŽZ bude nápomocný pri príprave aj ďalšej učiteľky, ktorá má záujem rozšíriť si aprobáciu aj o slovenský jazyk.

Aj táto návšteva predsedu ÚSŽZ na Ukrajine potvrdila záujem našich krajanov o pestovanie kultúrnej identity a dedičstva. Je potešujúce, že v Zakarpatsku narastá záujem o štúdium slovenského jazyka.