Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí symbolizuje vďaku Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o udržanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a úsilie spojené s upevňovaním väzieb medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou. V januári 2022 sa jej ďalšou držiteľkou stala docentka slovakistiky, publicistka a poetka z Rumunska, Dagmar Mária Anoca.

Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa udeľuje Dagmar Márii Anoca za celoživotný prínos vo zveľaďovaní slovenskosti v Rumunsku a na slovenskej Dolnej zemi, mimoriadny vklad do umeleckej, literárnovednej, lingvistickej, pedagogickej, kultúrnohistorickej, prekladateľskej, redaktorskej a publikačnej činnosti a jej hodnotového zakorenenia sa v živote slovenskej národnostnej menšiny v Rumunsku, ako aj organizátorskú prácu z aspektu uchovávania kultúrneho dedičstva a rozvíjania slovenského jazyka, a tým aj národnej identity Slovákov v Rumunsku.

Medailu odovzdal ocenenej predseda ÚSŽZ Milan Ján Pilip v piatok 7. januára 2022.

Viac o bohatej činnosti pani Dagmar Márie Anoca sa dočítate v našom staršom článku: