Medaila ÚSŽZ ako prejav ocenenia za osobnostný krajanský vklad, zajedno aj úcty a pocty slovenskosti

Niekedy si vystačíme s vľúdnymi slovami, ktoré krehko pohladia ľudskú dušu. Veď kto z nás  blaženosťou emotívne neprecíti príjemnosť až dojemnosť okamihu, keď sa mu na rôznej pozícii či úrovni pri výnimočnej udalosti, oslavného jubilea či za príkladný čin alebo celoživotný prínos za vklad do akejkoľvek, aj nepatrnej, takpovediac "neviditeľnej" činnosti na prospech kolektívu, spoločenstva,

Od |2021-06-14T23:15:09+02:0014. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

Majstrovi Martinovi Jonášovi, legende kovačickej insity, vzdal poctu jedinečnou publikáciou Vladimír Valentík, osobnosť slovenskej kultúry v Srbsku

Kumšt kovačických majstrov insitnej, ako rovnocenne významovo i odborne pomenúvame výjavy, výtvory, fantázie a  inak skicované príbehy dolnozemských Slovákov vo Vojvodine olejmi na plátnach prívlastkom naivného umenia, sú už po druhé storočie fenoménom hodným neskonalej úcty k talentu "majstrom z ľudu". Nuž a ako inak ako legendou označiť majstra Martina Jonáša - dominujúcu veličinu z

Od |2021-06-14T00:25:57+02:0014. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|

Agáta Jendžejčíková, šéfredaktorka časopisu Slovákov v Poľsku ŽIVOT, hosťom Pondelkových rozhovorov SI vo Varšave

Slovenský inštitút vo Varšave začal realizovať nový projekt pod názvom Pondelkové rozhovory, ktorý je zameraný na predstavenie slovenských a poľských osobností z oblasti diplomacie, kultúry, cestovného ruchu, ekonomiky, športu a vzdelávania, ktoré sa podieľajú na prezentácii Slovenska a rozvoji slovensko-poľských vzťahov. Ide o moderovaný rozhovor s pozvaným hosťom na zaujímavé témy. Moderátorkou relácie je pracovníčka

Od |2021-06-12T13:43:46+02:0012. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete|

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková a tajomník VPN ZSM Imrich Fuhl priblížili Milanovi Jánovi Pilipovi projekty podporujúce slovenskosť mladej generácie

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM o dva roky oslávi v decembri 75-ročné jubileum) je najväčším občianskym združením, ktoré vo viac ako 70 mestách a obciach všetkých žúp krajiny nášho južného suseda, v ktorých žije vo väčšom či menšom počte slovenská národnostná menšina, registruje v súčasnosti do tritisíc svojich členov. O tom, čo ich spája, akými

Od |2021-06-12T18:43:21+02:0012. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

Krajania v USA o zdravotných dopadoch COVID-19 v debate s odborníkmi

Slovensko-americké kultúrne centrum v New Yorku sa čoraz viac a pravidelne do povedomia všetkých našich krajanov vo svete vpisuje a zvýrazňuje vďaka moderným technológiám aj v čase sociálneho odlúčenia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Je chvályhodné, že naši aktívni krajania volia priame živé debaty na rôzne témy prostredníctvom internetových videokonferencií. Aktuálne v sobotu 12. júna 2021 pozývajú

Od |2021-06-12T09:17:30+02:0012. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|

Stanislav Dusík, významný krajanský akademický maliar, v pripomienke jeho nedožitého 75. výročia narodenia

V nedeľu 6. júna 2021 sme si pripomenuli nedožité 75. výročie narodenia skromného, pokorného a dobrého človeka s veľkým srdcom  – charizmatického akademického maliara Majstra Stanislava Dusíka, ktorý patril k významnej skupine akademických maliarov rozvíjajúcich svoju tvorbu v slovenskom zahraničí (od roku 1982 sa usadil s rodinou v talianskej Florencii).  Pri príležitosti jeho nedožitého životného jubilea sa v nedeľu 13. júna 2021

Od |2021-06-11T10:53:33+02:0011. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania doma, Osobnosti|

Jubileum slovakistiky na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii pozdravil vo videopríhovore aj M. J. Pilip

Pri príležitosti 30. výročia výučby slovenského jazyka na Sofijskej univerzite Sv. Klimenta Ochridského a z iniciatívy a v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Sofii uskutočnila Katedra slovanskej jazykovedy a Katedra slovanských literatúr Fakulty slovanských filológií Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii 28. apríla 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu SÚČASNÁ SLOVAKISTIKA – SÚRADNICE A VEKTORY.

Od |2021-06-11T09:33:30+02:0011. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|

O vzdelávaní Slovákov v Maďarsku na pôde rezortu školstva SR v Bratislave

Problematikou slovenského národnostného školstva v Maďarsku v piatok 4. júna 2021 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v Bratislave sa predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková v  prítomnosti veľvyslanca SR v Maďarsku Pavla Hamžíka zaoberala na stretnutí s Branislavom Gröhlingom, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Od |2021-06-07T12:51:20+02:007. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

Peter Pecha, muzikálový herec a spevák, v rozhlasovej Slovenskej mozaike

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón PETRA PECHU, muzikálového herca a speváka. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu a nedeľu – 5. a 6. júna 2021, v čase od 7.00 do 8.00 h. „Hosťom Slovenskej mozaiky bude muzikálový herec a spevák Peter Pecha. Pochádza

Od |2021-06-03T12:34:50+02:003. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Osobnosti, Titulka|

Do podnetnej videokonferencie krajanov zo španielskej Gerony sa zapojil aj Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ

Prvé celosvetové stretnutie Slovákov prostredníctvom videokonferencie z Gerony sa uskutočnilo v pondelok  31. mája 2021. Spojené bolo aj s prezentáciou novej organizácie krajanov v Španielsku - Slovensko-španielskej únie. Účasť koordinovala členka únie Lenka Ďaďová spolu s dalším členom Bc. Narcis Teixidor. Do prezentácie sa aktívne zapojilo viac ako 20 účastníkov z rôznych slovenských prostredí z

Od |2021-06-02T17:24:47+02:002. júna 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|
Go to Top