Vážení žiadatelia o dotáciu,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2024 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ, ktoré boli schválené dňa 5. júna 2024.

Protokol schválených žiadostí o dotáciu na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ (.pdf)
Protokol zamietnutých žiadostí o dotáciu na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ (.pdf)

Celkový počet prijatých žiadostí v roku 2024 bol 847, z toho bolo 562 žiadostí schválených a 285 žiadostí zamietnutých.

Schválené žiadosti o dotáciu podľa oblastí podpory:
Kultúra – 316 schválených žiadostí zo 448
Vzdelávanie, veda a výskum – 172 schválených žiadostí z 265
Informácie – 50 schválených žiadostí z 91
Médiá – 24 schválených žiadostí zo 43

Vedenie ÚSŽZ sa v snahe o ústretovosť žiadateľom rozhodlo upustiť od pôvodne avizovanej hranice max. 800 projektov, ktoré mali byť posunuté na hodnotenie do komisií. Posúdené boli všetky prijaté žiadosti, vrátane žiadostí s poradovým číslom nad 0800/XX/2024.

Všetci žiadatelia o dotáciu ÚSŽZ v roku 2024 budú v najbližších dňoch oslovení pracovníkmi ÚSŽZ s informáciami o výsledku hodnotiaceho procesu a o ďalšom postupe.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi SR a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.