Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí plánuje v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021–2027 „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“, realizovať projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí“ (Program: 401000 – SK – Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+, kód výzvy: PSK-MIRRI-611-2024-DV-EFRR).

Projektová dokumentácia je zverejnená na stránkach: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/d92724bc-0873-4c72-9b71-8846aabd2fa0/cimaster?tab=projectDocumentsForm a je dostupná na verejné pripomienkovanie podľa vyhlášky č. 401/2023 na zabezpečenie transparentnosti (https://metais.vicepremier.gov.sk/help).
Svoje pripomienky môžete zaslať e-mailom na adresu: miroslava.liskova@uszz.gov.sk

 

Pripomienkový formulár:
Pripomienkový formulár – verejné pripomienkovanie (.xlsx)