Počty a odhady

Počty a odhady

Názov krajiny Odhad počtu osôb slovenského pôvodu Štatistické údaje
(rok predchádzajúceho sčítania)
Štatistické údaje
(rok ostatného sčítania)
Poznámka

1991

2001

2008

     
ARGENTÍNA 30 000 30 000 30 000 nesledujú sa národnosti (1995) nesledujú sa národnosti (1999)  
AUSTRÁLIA 12 000 12 000 15 000 Slovákov nesledujú (1996) Slovákov nesledujú (2001)  
BAHRAJN - - 50      
BELGICKO 2 000 400 8 000 nesledujú sa národnosti (1991) nesledujú sa národnosti (2001)  
BIELORUSKO - - 40      
BOLÍVIA - 50 50 - -  
BOSNA
A HERCEGOVINA
- - 1 000 - -  
BRAZÍLIA 400 400 400 nesledujú sa národnosti (1996) nesledujú sa národnosti (2000)  
BULHARSKO 250 250 250 Slovákov nesledujú (1992) Slovákov nesledujú (2001)  
CYPRUS 25 25 7 000 nesledujú sa národnosti (1992 ) nesledujú sa národnosti (2002)  
ČESKÁ REPUBLIKA 315 000 350 000 375 000 314 877(1991) 193 190 (2001)  
ČÍNA     100      
DÁNSKO 100 100 500 Slovákov nesledujú (1991) Slovákov nesledujú (2001)  
EGYPT - - 50      
FÍNSKO - - 130      
FRANCÚZSKO 10 000 13 000 13 000 Slovákov nesledujú (1990) Slovákov nesledujú (1999)  
GRÉCKO - 100 300 - -  
HOLANDSKO 50 50 6 000 Slovákov nesledujú (1991) Slovákov nesledujú (2001)  
CHILE 25 25 25 nesledujú sa národnosti (1992) nesledujú sa národnosti (2002)  
CHORVÁTSKO 6 000 5 000 5 000 5 606 4 712 (2001)  
INDIA - - 100      
INDONÉZIA - - 20      
ÍRSKO - 1 000 30 000 - - Zdroj Kancelária prezidenta SR
ISLAND - 50 100 - -  
IZRAEL 1000 1 000 5 300 - Slovákov nesledujú (2001)  
JAPONSKO - 25 500 - -  
JORDÁNSKO - - 75 - -  
JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA 2 000 800 600 Slovákov nesledujú (1996) nesledujú sa národnosti (2001)  
KANADA 100 000 100 000 100 000 29 350* (1991) 50 860 (2001) *17 750 - slovenčina ako materinský jazyk
KATAR - - 50      
KAZACHSTAN - 400 100 - -  
KIRGIZSKO 1 000 1 000 200 - -  
KUBA - - 60      
KUVAJT - - 200      
LIBANON - - 85 - -  
LÍBYA - - 60      
MAĎARSKO 110 000 110 000 110 000 10 459*- slov. národnosť (1990) 17 693*-slov. národnosť (2001) *12 745 /11 816 - slovenský mater. jazyk
*68 852 /18 056- znalosť slovenčiny
MALAJZIA - - 25      
MEXIKO - - 30 - -  
NEMECKO 20 000 20 000 60 000 Slovákov nesledujú (1987) Slovákov nesledujú (1995)  
NÓRSKO 100 500 1 200 Slovákov nesledujú (1990) Slovákov nesledujú (2001)  
NOVÝ ZÉLAND 50 50 50 Slovákov nesledujú (1996) Slovákov nesledujú (2001)  
POĽSKO 20 000 15 000 15 000 Nesledujú sa národnosti (1988) 2 000  (2002) Námietku Spolku Slovákov v Poľsku proti zverejnenému počtu Ústredná sčítacia komisia akceptovala
PORTUGALSKO - - 100 - -  
RAKÚSKO 15 000 10 000 30 000 2 120 (1991) 3 343* (2001) so štát. občianstvom;
10 234 celkom
RUMUNSKO 21 000 18 000 18 000 20 719 (1992) 17 199 (2002)  
RUSKO - - 2 000      
SINGAPÚR - - 30      
SLOVINSKO - 100 2 000 - -  
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - - 50 - -  
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ 1 900 000 1 200 000 1 200 000 1 882 915 (1990) 821 325 (2000)  
SRBSKO  64 000 60 000 60 000 63 941 (1991) 59 021 (2002)  
SÝRSKA ARABSKÁ REPUBLIKA - - 250      
SUDÁN - - 30 - -  
ŠPANIELSKO 50 50 6 000 Slovákov nesledujú (1991) Slovákov nesledujú (2001)  
ŠVAJČIARSKO 3 000 5 000 5 000 Slovákov nesledujú (1990) Slovákov nesledujú (2000)  
ŠVÉDSKO 2 500 5 000 5 000 Slovákov nesledujú (1985) Slovákov nesledujú (1990)  
TALIANSKO 500 4 000 15 000  - Slovákov nesledujú (1991)  
THAJSKO - - 60      
TURECKO - - 70      
UKRAJINA 17 000* 17 000* 17 000 Slovákov nesledujú (1989) 6 397 (2001) *podľa MS v Zakarpatsku
URUGUAJ 100 100 100 nesledujú sa národnosti (1985) nesledujú sa národnosti (1996)  
VATIKÁN - - 50      
VEĽKÁ BRITÁNIA 1 000 35 000 90 000 Slovákov nesledujú (1991) Slovákov nesledujú (2001)  
VENEZUELA 50 50 50 nesledujú sa národnosti (1990) nesledujú sa národnosti (2001)  

Počet zobrazení: 12345x