Počty a odhady

 

                  Počet Slovákov žijúcich v krajinách strednej a východnej Európy

  Štát   Sčítanie obyvateľstva. 2001   Sčítanie obyvateľstva  2011   Odhady krajanov
  Česká republika                193 190                148 000     350 – 400 000
  Chorvátsko                   4 713                   4 753            10 000
  Maďarsko                 17 693                 29 647           100 000
  Poľsko                   1 710                   3 500            12 000
  Rumunsko                 19 000                 17 199            25 000
  Srbsko                 59 021                 52 750            46 000
  Ukrajina                   6 397                   6 700            12 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet Slovákov žijúcich v zámorských štátoch 
  Štát    Oficiálne údaje   Odhady krajanov
  Argentína     24 000     28 000
  Kanada     72 000   100 000
  Austrália     15 400     25 000
  USA   560 000   750 000

 

 

   Počet Slovákov žijúcich v západnej Európe

  Štát   Oficiálne údaje    Odhady krajanov
  Veľká Británia   84 000    110 000
  Írsko      9 700      22 000
  Nemecko   58 235      80 000
  Francúzsko     9 700      10 000
  Taliansko     8 500      10 000
  Španielsko   11 600      12 000
  Rakúsko     3 800      25 000
  Belgicko    5 700        7 000