Aktuálny počet Slovákov žijúcich v zahraničí

(Stav k 1. 5. 2021)

 

Počty príslušníkov slovenských národnostných autochtónnych menšín

Krajina Predposledné
sčítanie ľudu
Posledné sčítanie
ľudu (2011 – 2012)
Odhad krajanov
Česká republika 193 190 (2000);
314 000 (1990)
148 000 350 000 – 400 000
Chorvátsko 4 713 4 753 10 000
Maďarsko 17 693 29 647 100 000
Poľsko 1 710 3 240 12 000
Rumunsko 19 000 17 199 25 000
Srbsko 59 021 52 750 35 000 – 42 000
Ukrajina 6 397 6 700 12 000
SPOLU cca. 300 000 (2000) cca. 262 500 cca. 560 000 – 600 000

 

Počty Slovákov žijúcich v západnej Európe a v zámorí

Krajina Oficiálne údaje Odborné odhady
Argentína Neeviduje sa 20 000 – 25 000 *a
Austrália 5 413 (2016) 10 000 – 12 000
Belgicko 5 860 (10.12.2019) 10 000
Cyprus 3 200
Dánsko 3 135 4 000
Francúzsko 9 768 (2017) 10 000 *b
Holandsko 7 214 25 000
Írsko 9 717 (2016) 22 000
Island 486 (2020) 500 – 550
Izrael 8 000 (júl 2020) 30 000 *c
Kanada 72 285 (2016) 100 000 – 150 000 *d
Luxembursko 882 (jún 2019) 1 000
Nemecko 58 235 (31.12.2018) 80 000
Nórsko 4 797 (2020) 5 000 – 5 200
Portugalsko 248 (december 2017) 500
Rakúsko 43 621 (1.1.2020) 50 000
Spojené kráľovstvo 69 000 (1.6.2019) 110 000
Španielsko 11 843 (30.6.2019) 15 000
Švajčiarsko 19 494 (30.11.2019) 25 000
Švédsko 1 765 (2017) 5 000 *e
Taliansko 8 282 (31.12.2019) 10 000
USA 560 000 (2010) 750 000
SPOLU 850 268 1 250 000 – 1 300 000

 

*a  Odhady hovoria, že do Argentíny sa v 20. – 30. rokoch 20. storočia vysťahovalo až 30 000 – 50 000
*b  9 768 osôb vo Francúzsku zahrňuje 5 248 občanov narodených na Slovensku a 4 520 imigrantov zo Slovenska
*c  Odhad počtu osôb žijúcich v Izraeli s aspoň jedným starým rodičom narodeným na území SR
*d  plus sa prihlásilo cca 40 000 osôb k „československému“ pôvodu
*e  1 765 je počet ľudí žijúcich vo Švédsku narodených na Slovensku (zdroj www.delmi.se)