• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ...

viac »

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Na tomto mieste nájdete aktuálne informácie problematiky Odboru osvedčení a právneho/osobného úradu...

viac »

Aktívne krajanské leto 2017 prialo podujatiam v slovenskom zahraničí i na Slovensku. Aj vďaka organizátorskému…

V každom treťom štvrťroku si verejnosť na Slovensku pripomína štátnym sviatkom cyrilometodejské dni (5. júl) na počesť slovanských vierozvestcov…

viac »

Fotografov z krajanských médií ocenia…

FIJET SLOVAKIA  v spolupráci s hlavným partnerom …

viac »

VÝZVA na účasť v programoch 45. Krajanskej…

Milí krajania, Úrad pre Slovákov žijúcich…

viac »

FS Morena v Londýne oslávil 15. jubileum…

Nie je jednoduché rozvíjať bohatosť kultúrneho…

viac »
Viac správ »

VÝZVA pre tvorivých žiakov: PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo…

viac »

Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Na konferencii…

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), Únia slovenských…

viac »

V Jelisavci zazvučala slovenčina v prezentácii…

Jedno z najtradičnejších podujatí Slovákov…

viac »

Štipendistom slovakistiky v Novom Sade…

Na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom…

viac »
Viac správ »

Ján Varšo pozdravil VZ Matice slovenskej, Mariána Gešpera zvolili v Liptovskom Mikuláši za nového…

Novým predsedom Matice slovenskej (MS) sa stal advokát a jej bývalý druhý podpredseda Marián Gešper. Ten po siedmich rokoch vystriedal doterajšieho…

viac »

BIBLIOTÉKA 2017: krajanské vydvateľstvá…

Knižná žatva zažíva krásne jubileum. Bratislavská…

viac »

DO POZORNOSTI KRAJANOM: Slovenčina na portáli…

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí…

viac »

Ján Stupavský, slovenský sochár zo Srbska,…

Vždy je pre slovenských umelcov žijúcich v slovenskom…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012