Srbsko

Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji
Bulevar Mihajla Pupina 1/V
21 000 Novi Sad
Tel./fax: 00381 / 21 / 42 29 89
E-mail: radaslov@nspoint.net
URL: http://www.rada.org.yu

Matica slovenská v Srbsku
Maticka slovačka u Srbiji
M. Tita 18
21 470 Bački Petrovac
Tel./fax: 00381 / 21 / 78 02 48
E-mail: msjbp@stcable.co.yu; msjbp@stcable.rs

Asociácia slovenských pedagógov
Asocijacija slovačkih pedagoga
Ul. XIV. VÚSB 12
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 78 01 67
         00381 / 21 / 78 19 70
Fax: 00381 / 21 / 78 01 67
E-mail: boldocka@stcable.co.yu

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka
Njegoševa 16/II/7
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 54 55 70; -71
Fax: 00381 / 21 / 54 55 72
E-mail: office@slovackizavod.org.rs
URL: http://www.slovackizavod.org.rs

Asociácia slovenských spolkov žien
Asocijacija slovačkih udruženja žena
Maršala Tita 5-7
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 82 76 81

Slovakistická vojvodinská spoločnosť
Slovakističko vojvodansko društvo
Dr. Zorana Dindića 2
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 40 12 20
Fax: 00381 / 21 / 45 50 46
E-mail: tyr@neobee.net

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu
Hlas ljudu - novinsko-izdavačka ustanova
Bulevar oslobodjenja 81, P. O. Box 234
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 472 08 44
Fax: 00381 / 21 / 472 08 40
E-mail: jciep@stcable.co.yu
URL: http://www.hlasludu.com

Slovenské vydavateľské centrum
Slovački izdavacki centar
14 VÚSB 4-6
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 78 01 59
Fax: 00381 / 21 / 78 01 59
E-mail: svcentrum@stcable.rs
URL: http://www.svcentrum.com
 

Biskupský úrad slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku
Episkopsko zvanje Slovačke evangeličke a. v. crkve u Srbiji
Vuka Karadžića 2
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 61 18 82
Fax:  00381 / 21 / 254 43
E-mail: secav@EUnet.rs
URL: http://www.ecavyu.com

Art centrum chlieb a hry
Art centar hleba i igara
Slovenski trg br. 2
22 300 Stara Pazova
Tel.:  00381 / 22 / 31 44 13
Fax:  00381 / 22 / 31 44 13
E-mail: breadandplays@yahoo.com
URL: http://miroslavbenka.com

Dom kultúry 3. október
Dom kulture 3. oktobar
Maršala Tita 46
26 210 Kovačica
Tel.:  00381 / 13 / 66 11 12
Fax:  00381 / 13 / 66  11 12
E-mail: dkulture@gmail.com

Slovenské vojvodinské divadlo
Slovačko vojvodansko pozorište
Kollárova 4
21 470 Bački Petrovac
Tel.:  00381 / 21 / 78 00 40
Fax:  00381 / 21 / 78 04 44
E-mail: svdivadlo@stcable.net
URL: www.petrovec.com/svd

Medzinárodné etnocentrum Babka Kovačica
Medzinarodni etno center Babka Kovačica
Vinogradarska 7
26 210 Kovačica
Tel.: 00381 / 13 / 66 15 22
Fax: 00381 / 13 / 66 19 04
E-mail: office@babka-center.com
URL: http://www.babka-center.com

Rádio Padina
Slovenský Radio Padina
Námestie oslobodenia 14
26 215 Padina
Tel.: 00381 / 13 / 66 83 33
E-mail: radiop@ptt.rs
URL: http://www.radiopadina.com

Ustanovizeň pre kultúru, informovanie, vzdelávanie Kultúrno-informačné stredisko Kysáč
Slovenská  22
21211 Kysáč
Tel./fax 00381 21 827642
e-mail: kis.kysac@gmail.com
web: www.kic-kisac.co.rs

Počet zobrazení: 5228x