Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

1.10.2014

                Poskytovanie poradenských a administratívnych služieb pre ÚSŽZ

 

8.7.2014

                Organizačné poradenstvo a analytické služby pre ÚSŽZ

 

19.6.2014

            Organizačné poradenstvo a analytické služby pre ÚSŽZ

 

25.4.2014

          Analytické, poradenské a administratívne služby pre ÚSŽZ

20.1.2014
"icon_pdf"  Právne služby všeobecné

13.12.2013
"icon_pdf"  Ubytovanie a stravovanie účinkujúcich v programe Krajanská nedeľa v Detve

25.11.2013
"icon_pdf"  Nákup farebného multifunkčného zariadenia, formát A3
"icon_pdf"  Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu pre potreby ÚSŽZ

14.11.2013
"icon_pdf"  Nákup kancelárskej techniky
"icon_pdf"  Poradenské  a administratívne  služby pri poskytovaní dotácií

11.11.2013
"icon_pdf" Nákup propagačného materiálu ÚSŽZ na Krajanskú nedeľu