• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ...

viac »

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí (zoznam, archív).

Ministerstva vnútra SR na podanie žiadosti o pobyty (udelenie, predĺženie).

Na 54. FSP v Detve: potlesk v stoji vyprevadil Čaro pastierov zo 46. Krajanskej nedele, 6. Krajanský…

Nepochybujem, že mnohí z krajanov preživších spoločné okamihy v splynutí slovenskosti a bohatosti kultúrneho a duchovného dedičstva,…

viac »

Sme jedna rodina: kultúrne pookriatie s…

Už v roku 2016 počas Pamätného dňa zahraničných…

viac »

Pripomienka Pamätného dňa zahraničných…

Naši krajania, predstavitelia štátnych orgánov…

viac »

Úprimný pozdrav ku Dňu Slovákov žijúcich…

Júlom vstupujeme aj do letnej krajanskej sezóny, v ktorej…

viac »
Viac správ »

Český a slovenský festival hudby a jedla v Detroite

V dňoch 20. A 21. Júla 2019 sa v Detroite konal český a slovenský festival hudby a jedla organizovaný miestnym kultúrnym centrom Sokol Detroit.…

viac »

Slováci v Maďarsku precítili v Jači…

Tradične začiatkom júla, takmer v splynutí s Dňom zahraničných…

viac »

Do večnosti odišiel Pavel Pop, jedinečný…

Bolestná zvesť prišla od našich krajanov v Srbsku.…

viac »

Slováci v Zakarpatsku odhalili M. R. Štefánikovi…

Vo štvrtok 27. júna 2019 odhalili Slováci žijúci…

viac »
Viac správ »

PREMIÉRA POD POĽANOU: otvorenie 6. Krajanského dvora v Detve mohli v priamom prenose sledovať Slováci…

Hoci jedinečnosť a krehká zmyselnosť našej krásnej folkloristiky vo všetkých jej prejavoch sa spája s posolstvami stáročí, jej príťažlivosť…

viac »

Za Antonom Bendíkom, skvostným človekom…

Legendy odchádzajú potichu. Kým na prelome mája…

viac »

V bratislavskom Kalabe vystavuje Ana Majorská…

Krajanský inštitút v Bratislave a jeho…

viac »

„Boli sme medzi pravými Slovákmi!“…

Ak Slovensko a skrze jeho, takpovediac, predĺženú ruku,…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012