• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ... viac »

ku žiadosti o dotáciu 2020
(žiadosť, registrácia).

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí (zoznam, archív).

Ministerstva vnútra SR na podanie žiadosti o pobyty (udelenie, predĺženie).

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku si 30 rokov činnosti pripomína vedeckou konferenciou s medzinárodnou…

Skúmať, monitorovať a spracúvať históriu, jazyk a kultúrnu antropológiu Slovákov v Maďarsku, upevňovať, zachovávať a ďalej…

viac »

Kumšt výtvarných umelcov z Ukrajiny stiera…

Stalo sa dobrou tradíciou, že rozľahlé prízemie…

viac »

DO POZORNOSTI žiadateľom o osvedčenie…

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

viac »

Ján Varšo poctil Slovenskú školu v Sarvaši…

Slovenská základná škola, materská…

viac »
Viac správ »

Krajania v Chorvátsku sa na pôde ZÚ SR v Záhrebe stretli s Oľgou Nachtmannovou, štátnou tajomníčkou…

V rámci programu polročného predsedníctva Chorvátskej republiky v Rade EÚ sa v Záhrebe v dňoch 3.-4. februára 2020 uskutočnilo „Neformálne…

viac »

Storočnicu Čabianskeho kalendára a Národného…

Patrí sa pripomínať hrdú históriu, ktorú…

viac »

Chorvátski pedagógovia slovenského jazyka…

Prvé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov…

viac »

SOVA vo Viedni s pestrou jarnou ponukou…

Slovenský školský spolok SOVA vo Viedni už tradične…

viac »
Viac správ »

Slováci z Maďarska prezentovali v Bratislave vydavateľskú tvorbu: Spoločnosť SlovakUm pri CSSM,…

O tom, že „kalendárna kultúra“ má celkom prirodzený nárok i ďalej pretrvať, a to aj bez toho, že by o túžbe okázalo bubnovala,…

viac »

Majster Stanislav Dusík nám v posolstvách…

V Katedrále svätého Šebastiána sa…

viac »

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám…

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám…

viac »

Kovačická Magdaléna v bratislavskom centre…

V utorok 17. decembra 2019 o 18.00 h priaznivcov insitného…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012