• Obrázok 1
  • Obrázok 2
  • Obrázok 3
  • Obrázok 4
  • Obrázok 5
  • Obrázok 6
  • Obrázok 7

Aktuality

Aktuálne informácie z činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Najnovšie informácie z podujatí v organizátorskej gescii úradu...

viac »

Dotácie

Podpora projektov krajanov

Odbor dotácií a ekonomiky, prináša aktualizované informácie, usmernenia, pokyny, ale aj zaujímavosti z problematiky dotačnej činnosti ÚSŽZ... viac »

ku žiadosti o dotáciu 2020
(žiadosť, registrácia).

Osvedčenia

Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí (zoznam, archív).

Ministerstva vnútra SR na podanie žiadosti o pobyty (udelenie, predĺženie).

Rada vlády pre krajanské otázky potvrdila využitie finančných zdrojov na infraštruktúrne projekty…

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek v utorok 25. februára…

viac »

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku…

Skúmať, monitorovať a spracúvať históriu,…

viac »

Kumšt výtvarných umelcov z Ukrajiny stiera…

Stalo sa dobrou tradíciou, že rozľahlé prízemie…

viac »

Ján Varšo poctil Slovenskú školu v Sarvaši…

Slovenská základná škola, materská…

viac »
Viac správ »

Pocta jubileám: storočnicu Čabianskeho kalendára a Národného kalendára si dolnozemci a hostia…

V jubilejnom výročnom roku vzniku dvoch najstarších ročeniek - 100. výročia prvého vyjdenia Čabianskeho kalendára (1920 - prvým vydavateľom bol čabiansky…

viac »

Veľvyslanec SR v Chorvátsku Peter Susko…

Slovenské kultúrne centrum Našice po prvý…

viac »

Storočnicu Čabianskeho kalendára a Národného…

Patrí sa pripomínať hrdú históriu, ktorú…

viac »

Chorvátski pedagógovia slovenského jazyka…

Prvé pracovné stretnutie chorvátskych pedagógov…

viac »
Viac správ »

Cena ministerky kultúry SR aj krajanom: Pavlovi Babkovi, galeristovi insity z Kovačice, výtvarníkovi…

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková v pondelok 24. februára 2020 v Dvorane ministerstva slávnostne udelila jedenástim laureátom Cenu…

viac »

Slováci z Maďarska prezentovali v Bratislave…

O tom, že „kalendárna kultúra“ má…

viac »

Majster Stanislav Dusík nám v posolstvách…

V Katedrále svätého Šebastiána sa…

viac »

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám…

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám…

viac »
Viac správ »


Stála konferencia 2012