Česká republika

Obec Slovákov v Českej republike
Vocelova 602/3
120 00 Praha 2
Predseda: Mgr. Andrej Dan Bárdoš, PhD.
Tel: 00420 / 235 514 542, mobil: 00420 / 732 217 933
E-mail: dan.nem@centrum.cz
Časopis KORENE, Bronzová 2024, 155 00 Praha 5
Šéfredaktor: Dr. Peter Lipták          
Tel: 00420 / 251 614 449, E-mail: korene@slovaci.cz ,  URL: http://www.slovaci.cz/

Obec Slovákov v Prahe
Vocelova 602/3
120 00 Praha 2
Tel.: 00420 / 607 85 90 92
E-mail: info@obecslovakovpraha , racz@slovenskekorene.cz
URL: URL:www.obecslovakovpraha.cz , www.slovenskekorene.cz

Obec Slovákov v Brne
Křenová 67
602 00 Brno

E-mail: osbrno@volny.cz
           www.slovaci-brno.cz

Regionálna Obec Slovákov v Hradci Králové
Tel.: +420/ 606 368 236
E-mail: slovaci-hk@seznam.cz
URL: www.slovaci-hk.cz

Klub slovenskej kultúry
Dům národnostních menšin
Vocelova 602/3
120 00 Praha 2
Tel.: 00420  / 224 21 50 85
Fax: 00420 / 224 21 50 85
E-mail: anele@seznam.cz, eva.zz@email.cz
URL: http://www.klubsk.net

Slovensko-český klub
Anastázova 6/15
169 00 Praha 6
Tel.: 00420 / 224 91 84 83
Fax: 00420 / 224 91 95 25
E-mail: vokusova@czsk.net
URL: http://www.czsk.net/

Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR
Vocelova 602/3
120 00 Praha 2
Tel.: 00420 / 2 281 92 48 08
Mob: 00420 / 603 824 370
E-mail: anele@seznam.cz
URL: http://www.klubsk.net

Slovenské združenie LIMBORA
Gorazdova 3
120 00 Praha 2
Tel.: 00420 / 224 92 13 50
Fax: 00420 / 224 92 06 87
E-mail: limbora@gmail.com
URL: http://www.limbora.cz/

Folklórne združenie Púčik
Chodská 19 ch.
612 00 Brno
Tel.:00420 / 549 24 85 88
Fax: 00420 / 549 24 85 88
E-mail: pucik@slovaci.cz
URL: http://www.pucik.cz

Folklórny súbor Šarvanci
Vinohradská 131/95
120 00 Praha 2
Tel: 00420 / 777 26 00 63
E-mail: info@fssarvanci.cz
URL: http://www.fssarvanci.cz

Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe
V Jirchářích 14/152
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel: 00420 / 222 71 68 64
Fax: 00420 / 235 30 17 40
E-mail: tillinger@ecav.cz
URL: http://www.ecav.cz/slovenskyzbor/

BONA FIDE - nezisková organizácia prezentujúca Slovensko a umenie
Východní nám. 9
141 00 Praha 4
Mgr. Richard Trsťan - predseda, MgA. Viera Kučerová - podpredsedníčka
Tel: +420 / 2 72 765 766
Mobil: +420 605 842 191
E-mail: viera.k@centrum.cz , URL: www.bonafideos.cz

ČeskoSlovenská scéna
Spojovací 14
190 00 Praha 9
Tel.: 00420 / 737 35 11 48
Fax: 00420 / 224 91 84 83
E-mail: scena@czsk.net

Asociácia ETNICA
Gorazdova 341/3
120 00 Praha 2
Tel.: 00420 / 224 92 13 50
Fax: 00420 / 224 92 06 87
E-mail: etnica.info@gmail.com

Slovensko-česká spoločnosť
Petržílkova 2583/15
158 00 Praha 5
Tel.: 00420 / 221 41 98 00
Fax: 00420 / 221 41 98 39
E-mail: slocesp@gmail.com

Slovenský literárny klub v ČR
Salmovská 11
120 00 Praha 2
Tel.: 00420 / 267 91 48 58
Fax: 00420 / 224 91 95 25
E-mail: slk@czsk.net

Gréckokatolícka farnosť u Najsvätejšej Trojice v Prahe
Haštalské nám. 4
110 00 Praha 1
Tel.: 00420 / 222 22 04 23
Fax: 00420 / 222 31 28 17
E-mail: k.balaz@ms.ipnet.cz

Slovenská rímskokatolická farnosť
Jindřišská 30
11 000 Praha 1
Kňaz: Dp. Ladislav Radvanský
Tel.: 00420  / 2 24 22 92 66
E-mail: praha@fara.sk
URL: http://www.praha.fara.sk

Slovenské katolícke centrum
Borská 10
301 00 Plzeň 3
Kňaz: P. Miroslav Martiš, C.M.
Tel.: 00420  / 377 45 53 30
E-mail:  s.k.c.plzen@centrum.cz
URL: http://skc.signaly.cz

Počet zobrazení: 5897x