Nový Južný Wales

Združenie austrálskych Slovákov v Sydney
P.O BOX 142
Lidcombe 2141
Tel.: 0061 / 296 04 26 68
Fax: 0061 / 296 04 26 68
E-mail: ivanmaria@bigpond.com
 

Slovenská pospolitosť v Sydney (Slovak Community Sidney)
Adresa:      30 Vaughan Street
                   Lidcombe NSW 2141
Kňaz:         Emil Králik, SVD  0468 783 815
Predseda :  Ján Longauer  0416 272 587
Sekretár:    Mária Hupková 0411 549 819
Facebook:  https://www.facebook.com/slovakclubsa
URL:          http://slovakcommunitysydney.com/contact/

Počet zobrazení: 3669x