Portugalsko

Klub Čechov a Slovákov žijúcich v Portugalsku (KCS)

Občianske združenie
Web:                http://www.kcsp.pt/

Facebook:       Klub Čechů a Slováků žijících v Portugalsku

Mail:                klub@kcsp.pt

 

Prvá slovenská škola v Portugalsku (PSSP)

Neformálna iniciatíva doplnkového vzdelávania správne podliehajúca KCSP

Gestori: Veľvyslanectvo SR v Lisabone a Pedagogická Fakulta UK Bratislava   

Mail:      slovenskaskolalisabon@gmail.com

Počet zobrazení: 765x