Švédske kráľovstvo

Švédsko-slovenský spolok
Svensk Slovakisk Förening
D.D: Valhallavägen 36
S-11436 Stockholm
E-mail: dusan.daucik@comhem.se
URL: http://www.ssf.infocus.sk

Švédsko-česko-slovenský spolok
Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen STSF
Box 151 56
S-10465 Stockholm
Tel.: 0046 / 8 / 86 29 96
Fax: 0046 / 8 / 779 49 77
URL: http://www.geocities.com/stsfse/

Kultúrna spoločnosť priateľov Milana Rúfusa
Sällskapet Milan Rufus vänner
Nadja Gyllenhammar
Gösta Ekmans väg 5 
129 35 Stockholm
E-mail: naadja@yahoo.com
URL: http://www.milanrufus.se


Deti slovenských rodičov vo Švédsku
Rosjovagen 44
Taby 18743
Štatutár: Andrea Hovorka
Tel.: +46704039190
E-mail: kl_ada@yahoo.se

Počet zobrazení: 4161x