Talianska republika

Združenie krajanov a priateľov Slovenska v Miláne
Associazione dei Connazionali e degli Amici della Slovacchia a Milano
Via E. De. Amicis 12
20077 Melegnano - Mi
Tel.: 0039 / 02 / 98 33 34 50
E-mail: zkps.milano@tiscali.it
URL: http://web.tiscali.it/zkpsmi

MY @ VY – Združenie priateľov Slovenska
Corso Vittorio Emanuele II. 30
10123 Torino
Tel.: 0039 / 33 / 94 75 89 19
E-mail: majastrakova@yahoo.it
URL: http://www.myavyslovacchia.it/index_SK.html

Taliansko-slovenská kultúrna asociácia TATRA
Associazione culturale italo-slovacca TATRA
Via Torquato Tasso 169i
80 127  Napoli
E-mail: associazionetatra@libero.it

Občianske združenie ALLEGRA
Associazione ALLEGRA
Tel.: 0039 / 33 / 81 80 73 23
Tel.: 00421 / 902 31 90 10
E-mail: allegra@mail.t-com.skallegra.it@gmail.com
URL: http://allegra.it.googlepages.com
        http://allegraweb.googlepages.com
 
Slovenská katolícka misia v Ríme
Missione con cura d´anime degli Slovacchi
Chiesa san Girolamo della Carita, Via di Monserrato, 62A
I-00186 Roma
E-mail: katolickamisiarim@gmail.com
URL: http://www.skmrim.sk/

Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda
Pontificio instituto slovacco dei ss. Cirillo r Metodio
Via M. D. Brun Barbantini, 31 – 33
00123 Roma
Tel.:0039 / 6 / 30 34 93
Fax: 0039 / 6 / 30 34 93 13
E-mail: cirillo.metodio@libero.it

C.A.S.A.
Česká a Slovenská kultúrna asociácia
Via del Refosco 15/6
34151 Trieste
Presidente Dott.sa Ingrid Kalendová
Tel.: +39 40 2158215
        +39 339 1137609
E-mail: c.a.s.a.friuliveneziagiulia@gmail.com

Počet zobrazení: 4281x