Viktória

Slovenský spolok Ľudovíta Štúra - Slovak Social Club of Ľudovít Štúr
P. O. BOX 61
Laverton 3028
Tel.: 0061 / 3 / 93 69 31 87
https://www.facebook.com/SlovenskyDom.LudovitStur/

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii
Australian Slovaks Association in Victoria
P. O. Box 263 
Kew 3101, Victoria
Tel.: 0061 / 3 / 98 59 57 87
        0061 / 4 / 37 69 96 90
E-mail: kapustamarta196@gmail.com
URL: http://www.asav.org.au
Facebook:  www.facebook.com/groups/ASAV.org.au/

Slovenský evanjelický zbor Krista Pána
Slovak Lutheran Congregation "Christ the Lord"
72-74 Point Cook Road
Laverton, VIC 3028
Tel: 0061 / 3 / 93 69 56 75

Vodafest - Czech and Slovak Association Incl. - Vodafest - Česká a Slovenská Asociace
PO Box 8047, Camberwell North 3124
Victoria
Australia
Email: secretary@vodafest.org
Web: vodafest.org
Facebook: Vodafest - Czech and Slovak Association Incl.

Počet zobrazení: 3717x