10. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017

Základná škola s Materskou školou Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku   každoročne   preberá   záštitu   predseda   vlády   SR,   vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií a 1. ročníka gymnázií vo veku 13–15  rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 10. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2017.

V tomto roku sa súťaž uskutočňuje na tému:

Ako zostať sám sebou – zachovať korene

Motto:

"Piesne, tance a hudba našich dedov nevznikali nikdy na objednávku, ale vychádzalo im to spontánne priamo z duše… mali by sme si uvedomiť, akým veľkým bohatstvom pre náš národ je naša folklórna tradícia. Je to zdravý základ našej bohatej kultúry. Mali by sme si ju chrániť, strážiť, rozvíjať ju ako živý poklad, ktorý nám tu zanechali naši praotcovia. Tak, ako to robia všetky kultúrne národy… nadväzujú na to, čo už dobré dosiahli, stavajú jednu vrstvu na druhú, kladú tehlu k tehle, berú život ako stavbu. Ale my máme po každom zvrate priam vnútorné nutkanie všetko zbúrať.

Je naozaj vyčerpávajúce, ak jedna generácia niečo dobré vytvorila a vybudovala a chce nezištne nasledujúcej generácii odovzdať svoju skúsenosť – a tá takúto nezištnosť skrátka odmietne. Je to demoralizujúce a pôsobí to na spoločnosť rozkladne. Takéto správanie považujem za vnútorné slovenské barbarstvo. Nemôžeme si predsa stále pod sebou píliť konáre, na ktorých sedíme… Ja by som bol rád, keby sme sa dáko vedeli zorientovať, že čo je dobré a čo nie, aj z toho nášho, ale aj z toho, čo zvonku chodí. A aby sme zostali tým, čím sme, kde máme korene."

Profesor Štefan Nosáľ

choreograf, tanečník, režisér,  pedagóg a zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica

Zdroje:

MACHALA, Drahoslav: Čarodejník Lúčnice – Štefan Nosáľ. Perfekt, 2007, s. 141

TURAN, Andrijan: Tancujme, lebo zahynieme! (Rozhovor so Štefanom Nosáľom). In: Slovenka, 21. 2. 2012.    

GEN.sk. Galéria elity národa. Štefan Nosáľ pohľadom Jozefa Chudíka (2012).

 

Podmienky súťaže

1.      Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu:  sutaz@zsmh.sk

​2.      Termín doručenia prác: najneskôr do 20. 4. 2017

3.      Maximálny rozsah práce: 2 strany  – formát A4 = 60 riadkov

4.      Maximálny počet prác z jednej školy: 5

5.      Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú

6.      Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:

o       meno a priezvisko súťažiaceho

o       vek a navštevovaný ročník

o       názov a presnú adresu navštevovanej školy

o       e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy

7.      Súťaž je  určená pre žiakov a študentov vo veku   13–15   rokov (základné a stredné školy na  Slovensku a v zahraničí , t. j. 7. – 9. ročník ZŠ, osemročné gymnáziá a 1.ročník gymnázií a stredných škôl)

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov. Víťazi sa umiestnia v     zlatom, striebornom a bronzovom pásme a dostanú hodnotné ceny. Ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže. Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní 2017.

 

Poznámka

Prosíme všetkých učiteľov, aby pri oznamovaní témy svojim žiakom a študentom pomohli priblížiť   aj   osobnosť   autora   uvedených   citátov s využitím   audiovizuálnych   záznamov dostupných na internete. Cieľom súťaže je, aby sa Vaši žiaci a študenti inšpirovali životom a tvorbou významných osobností, ktoré by mali byť pre   nás   príkladom hodným nasledovania. A Štefan Nosáľ nespochybniteľne medzi takéto osobnosti patrí. Svojím životom a prácou zanecháva hlbokú stopu v našej  národnej  kultúre a v životoch tisícov konkrétnych ľudí, s ktorými za vyše 60 rokov profesionálneho života pracoval, žil a tvoril.

Celý život pracoval s mladým kolektívom a je obdivuhodné, ako dokázal mladých strhnúť svojou   prirodzenosťou   a    otvorenosťou, charakterom a skromnosťou, ako im vedel načúvať, chápať ich a zachovať si prirodzenú autoritu. Z takejto symbiózy vzniklo jedno vzácne zoskupenie  s názvom Lúčnica, ktorému tlieskajú nadšení  diváci po celom svete a sme naň právom hrdí. Je  vzorom aj pre nás, slovenských učiteľov. O svojej práci s mladými hovorí: „Teší ma úspech, ale snažím sa byť skromný. Úspech je zradný. Človek zažíva aj chvíle, keď sa nedarí a aj chvíle úzkosti. Snažím sa porozumieť najmä mladým. Tiež si pamätám, akú drzosť som mal, keď   som bol mladý, že veľký divadelník Ján Borodáč, zakladateľ Slovenského národného divadla, zvykol hovoriť,   „keď sme boli my mladí, tak sme to robili takto a takto“, tak som na jednom pléne vstal a povedal som – pán profesor, ale teraz sme mladí my a my to chceme robiť takto. Od mladých sa dá veľa naučiť. A som rád, že aj ja som ich vedel získať a naučiť kráse. Tomu som vlastne zasvätil celý život."

Zdroj: Štefan Nosáľ: Čo je dobré, je dobré. Sme.sk 6. február 2017.

Pri   spracovaní   zadanej   témy   najdôležitejšie   a najcennejšie   pre hodnotiacu porotu je a zostáva to, ako Vaši žiaci a študenti tému dokážu aplikovať na seba, na svoj život, na vlastné prostredie, v ktorom myslia, cítia a žijú.

 

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Miroslav Pekník, riaditeľ ÚPV SAV

Jaroslav Mendel, riaditeľ NOC