150. výročie narodenia: bankár Michal Bosák, legendárny krajan v USA, v posolstvách rovnomennej spoločnosti

Americký bankár zo Šariša Michal Bosák bol vo svojej dobe najbohatším Slovákom v Spojených štátoch amerických. Nazývajú ho aj mužom dobrého srdca a štedrej ruky, pretože z jeho miliónov dolárov sa milióny korún ušli, ako uviedla TASR v roku 2014 pri príležitosti 145. výročia narodenia M. Bosáka,  aj jeho krajanom na Slovensku. V roku 1976 pri príležitosti dvestoročného výročia založenia USA (4. júla 1776) ho zaradili medzi štrnásť najvýznamnejších Slovákov v amerických dejinách. V tomto roku si 10. decembra pripomenieme významné jubileum slávneho Slováka a vlastenca – 150. výročie od jeho narodenia.

Život a činy Michala Bosáka v súčasnosti pripomína a rôznymi prezentáciami, výstavami, súťažami či publicistickou tvorbou (vrátane literárnych súťaží pre žiakov a študentov základných a stredných škôl) sprítomňuje svojimi aktivitami aj potomok z rozvetvenej rodiny Bosákovcov Ing. Rudolf J. M. Bosák (jeho pradedo bol bratrancom Michala Bosáka), prezident Spoločnosti Michala Bosáka.

V jubilejnom roku 150. výročia narodenia bankára a krajanského mecenáša logicky dostávajú priestor pozoruhodné projekty Spoločnosti Michala Bosáka. Rudolf J. M. Bosák s nimi oboznámil vo štvrtok 31. januára 2019 počas svojej návštevy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho predsedu Jána Varša. Niektoré aktivity Spoločnosti M. Bosáka sa priamo dotknú aj podujatí našich krajanov na Slovensku i vo svete, o čom svedčia plánované a pripravované akcie v jubilejnom Bosákovom roku – kompletný prehľad nájdete na webovej stránke Spoločnosti Michala Bosáka: www.bosak.sk .

Michal Bosák sa stal symbolom toho, že aj človek pochádzajúci z chudobnejšieho prostredia dokáže svojou vôľou a snaživosťou dosiahnuť úspech a uznanie. Bosák sa vypracoval v USA na uznávaného bankára a jeho podpis sa ocitol na desaťdolárovej bankovke. V roku 1999 originál tejto bankovky s číslom 5 052 série D z roku 1907 priniesol na Slovensko jeho vnuk Barry Bosak a daroval ju Národnej banke Slovenska (NBS).Napokon, práve k NBS na pôde jej ústredia v Bratislave sa viaže aj jedna z prvých veľkých aktivít a prezentácií Spoločnosti Michala Bosáka v roku 2019.

 

VIAC INFORMÁCIÍ NA:

http://www.bosak.sk/sk

 

Na titulnej fotografii:

Rudolf J. M. Bosák, prezident Spoločnosti Michala Bosáka, s historickou Pittsburskou dohodou.

 

O PRÍBEHU MICHALA BOSÁKA ČÍTAJTE

NA PORTÁLI  www.slovenskezahranicie.sk

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2904/150-vyrocie-narodenia-bankar-michal-bosak-vyznamny-krajan-v-usa-v-pribehu-ktory-inspiruje-aj-dnes