160. výročie úmrtia Jána Kollára v Prahe

V nedeľu 22. 1.  2012 sa konala v Prahe Pripomienka 160. výročia od úmrtia evanjelického farára, literárneho vedca, básnika  i archeológa – slovenského rodáka Jána Kollára. Slávnosť pripravili Spoločnosť Jána Kollára v ČR, Slovenský evanjelický a.v.  cirkevný zbor v Prahe, Slovenský inštitút v spolupráci s Spoločnosťou M.R. Štefánika, OÚ Mošovce  pod záštitou slovenského veľvyslanca v ČR  Ing. Petra  Brňu.
Súčasťou programu boli aj Slávnostné služby Božie v Chráme sv. Michala V Jirchářích, Praha 1.

Kázňou Slova Božieho na nich poslúžil Mgr. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV v SR a liturgovali domáca farárka Jana Gregerová spolu s farárkou  Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Mošovciach. Biskup Krivda pripomenul v kázni životnú púť Jána Kollára, jeho pôsobenie v Budapešti, vo Viedni i v Prahe. Súčasťou Služieb Božích boli aj Kollárove piesne z evanjelického spevníka.  V kostole bola aj početná delegácia z rodnej obce Jána Kollára z Mošoviec. Jej starosta Ing. Peter Mojtek  pozdravil  prítomných a odovzdal dar Slovenskému zboru v podobe zarámovanej fotografie rodného domu Jána Kollára, ktorý sa podarilo v Mošovciach obnoviť. Čestné členstvo  Spoločnosti Jána Kollára odovzdal jej predseda Ing. Vojtech Vecán  predchádzajúcemu starostovi Ing. Jánovi Žirkovi. O osobnosti Jána Kollára a jeho diele pohovoril PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ Slovenského literárneho múzea SNK Martin. V zborovej miestnosti po skončení služieb Božích, predniesla dlhý úryvok z Kollárovho eposu Slávy dcéra, jedna z najstarších členiek Slovenského zboru, rodáčka z Mošoviec prof. Blažena Urbanová-Šikurová.

Pripomienka pokračovala odpoludnia pietnym aktom pri náhrobku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch. Po položení kytíc, zazneli Kollárove verše v podaní pracovníčky OÚ Mošovce  pani Danuše Lúdikovej. Česko-slovenský rozmer Kollárovho diela a jeho odkaz pre dnešok, pripomenul prof. PhDr. Miloš Zelenka. Za Slovenský inštitút a Veľvyslanectvo SR pozdravila zhromaždenie pani Viera Kučerová a modlitbu predniesla  mošovská farárka Mgr. Andrea Cabadová.

Na záver zaspievali prítomní hymnickú pieseň  Kto za pravdu horí.  Usporiadateľov potešilo, že sa podarilo pripraviť dôstojnú spomienku na významnú osobnosť slovensko – českých dejín a že vďaka Bohu, sa uprostred upršaných dní, napokon konala slávnosť pod rozjasnenou pražskou oblohou.

Janka Haluková
tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára