20. výročie detského súboru HARMÓNIA

Pri príležitosti 20. výročia detského súboru HARMÓNIA usporiadajú Slovenská základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši a Nadácia pre slovenskú národnostnú vzdelanosť dňa 14. mája 2011 o 17.00 h slávnostný galaprogram. Dejiskom podujatia bude Osvetové stredisko J. G. Tajovského v Slovenskom Komlóši.