2012 – schválené žiadosti o dotácie

!COMPONENT(name="/data/files/1087_schvalene-ziadosti-o-dotacie-2012.pdf" type="page" func="redirect")