2015 Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu – 1. kolo posudzovania

Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu v roku 2015 na webe ÚSŽZ – 1. kolo posudzovania

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým krajanským spolkom, organizáciám, inštitúciám, ako aj fyzickým osobám, ktoré si podali žiadosti o dotácie pre rok 2015 na podporu svojich aktivít, že na webovom sídle ÚSŽZ v sekcii Schválené dotácie sú zverejnené zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí, ktoré boli posudzované v 1. kole dotačného procesu.

V  1. kole posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2015 bolo dotačnou komisiou a predsedom ÚSŽZ schválených 506 dotácií,  v celkovej sume 687 010,00 eur a 398 žiadostí o dotáciu bolo zamietnutých.

Kompletný zoznam schválených žiadostí o dotáciu 2015 –  v 1. kole posudzovania TU:

Kompletný zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu 2015 – v 1. kole posudzovania TU:

V  2. kole posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2015 sa ešte budú posudzovať žiadosti súvisiace s 50. ročníkom Folklórnych slávností pod Poľanou, žiadosti o podporu organizovania Letného tábora počas letných školských prázdnin v SR, ako aj ďalšie žiadosti na základe ich prehodnotenia vedením ÚSŽZ s prihliadnutím na finančné možnosti dotačnej schémy.

Zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí z 2. kola posudzovania žiadostí budú zverejnené najneskôr do 15. apríla 2015.