2016

Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu 2016

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým krajanským spolkom, organizáciám, inštitúciám, ako aj fyzickým osobám, ktoré si podali žiadosti o dotácie pre rok 2016 na podporu svojich aktivít, že na webovom sídle ÚSŽZ v sekcii Schválené dotácie sú zverejnené zoznamy schválených a zamietnutých žiadostí, ktoré boli posudzované v rámci dotačného procesu.

 

V rámci posudzovania žiadostí o dotácie pre rok 2016 bolo dotačnou komisiou a predsedom ÚSŽZ schválených 376 dotácií,  v celkovej sume 568.066,- eur a 552 žiadostí o dotáciu bolo zamietnutých.

Kompletný zoznam schválených žiadostí o dotáciu 2016 nájdete TU:

Kompletný zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu 2016 nájdete TU: