228/2007/ÚSŽZ

15.09.2007

Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie
 
Názov: Závery zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007
 
Číslo materiálu: 228/2007/ÚSŽZ
 
Úrad štátnej správy: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 
Prekladateľ: podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 
Podnet: na základe požiadavky predsedu vlády SR 
 
Dátum začatia: 15.6.2007
 
Dátum ukončenia: 28.6.2007
 
 
Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky