25. výročie Matice slovenskej v Markovci a 45. výročie SKUS-u Fraňa Strapača

V nedeľu 6. mája, po uskutočnení 24. detskej prehliadky slovenského folklóru v Chorvátsku, Markovčania pokračovali kultúrnymi podujatiami. V tento deň oslavovali 25. výročie Matice slovenskej v Markovci a 45. výročie Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača. Predpoludním sa uskutočnila svätá omša v Kostole svätého Marka evanjelistu, kde sa zhromaždili Markovčania a ich hostia z Rumunska odetí v krojoch. Na omši, ktorú slúžil farár Nikola Legac, si veriaci a hostia vypočuli žalmy v slovenskom jazyku. Predniesli ich členovia markovského spolku Mario Dudjak, Gracija Hlobiková a Marija Djedovićová.

S oslavou pokračovali Markovčania v popoludňajších hodinách v ich Drevenici, kde privítali aj hostí podujatia: poslanca pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka, primátora mesta Našice Josipa Miletića, predstaviteľku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milinu Sklabinskú, predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirka Vavru, bývalú poslankyňu pre českú a slovenskú národnostnú menšinu Zdenku Čuhnilovú, podpredsedu Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župe Zlatka Dudjaka, člena Rady slovenskej národnostnej menšiny mesta Našice Josipa Ivaneka, riaditeľku Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandru Kraljovú Vukšićovú, ako aj predsedov matíc slovenských z Jelisavca, Josipovca a Jurjevca a iných združení z Markovca a Našíc. V úvode slávnosti ich všetkých pozdravili predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Branka Baksová a predseda Spolku Ivan Hanižjar.

Markovčanom k oslavám zagratulovali Josip Miletić, Zdenka Čuhnilová, Milina Sklabinská, Mirko Vavra, ktorý v mene Zväzu Slovákov v Chorvátsku Markovčanom udelil uznania, ako aj terajší poslanec Vladimir Bilek, ktorý otvoril program. Moderátorky Vjera Baksová a Tatjana Seničaninová oboznámili prítomných s históriou činnosti Matice a Spolku. Okrem speváckej a všetkých tanečných skupín folklórneho spolku Fraňa Strapača, vystúpili aj matice slovenské z Josipovca a Jurjevca, Kultúrno-umelecký spolok „Zagorci“ z Beljeviny, žiaci Základnej školy kráľa Tomislava z Markovca pod vedením učiteľky slovenského jazyka Any Maroševićovej a Detský folklórny súbor Cerovina z Čerpotoku. Markovčania sa poďakovali všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a podporujú ich činnosť a pozvali ich, aby s nimi oslávili aj budúce výročia.

Predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra: „Počuli sme na začiatku programu históriu pôsobenia Matice a Spolku – ako to všetko začalo v 70. rokoch minulého storočia. Ľudia sa zapojili do združenia, pôsobili v rôznych priestoroch, v škole, hasičskom dome a snažili sa všetkými silami, aby konečne po 30 rokoch si tu postavili Drevenicu. Markovčania teraz majú krásne priestory a podmienky na svoju činnosť. Za tento významný vklad a prácu by som osobitne poďakovval Branke Baksovej, ktorá sa stara o Maticu v Markovci, ako aj Tatjane Seničaninovej, ktorá vedie detské skupiny. Kým sú obetaví ľudia, ktorí budú približovať deťom slovenskú kultúru a zvyky, dovtedy pretrvá aj slovenská menšina v Chorvátsku. Úprimne ešte raz gratulujem spolku Fraňa Strapača a Matici slovenskej  v Markovci k nádherným okrúhlym výročiam."

Predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Branka Baksová: „Veľmi sme spokojní s podujatiami a organizáciou počas oboch dní. Publikum bolo prekvapené bohatým programom, ako aj počtom detí. To bola len prvá časť osláv výročia, ktoré budeme mať počas tohto roka. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým členom Matice a Spolku, ktorí sa viac ako tri mesiace pripravovali na podujatia. Zároveň ďakujem aj primátorovi mesta Našice, pánovi Josipovi Miletićovi, ktorý takisto bol hostiteľom a spolu s nami sa poďakoval poslancovi Bilekovi, bývalej poslankyni pani Čuhnilovej, pani Sklabinskej z Úradu pre Slovákov žijcich v zahraničí, a, prirodzene, predsedovi Zväzu pánovi Vavrovi. Ďakujeme aj všetkým inštitúciám, ktoré podporujú našu činnosť.“

Oslavu výročia finančne podporili Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Osijecko-baranjská župa, mesto Našice, Miestna rada Markovca a Turistický spolok mesta Našice. Celé podujatie zaznamenal tím Chorvátskej rádio-televízie pre menšinovú reláciu Prizma, Rádio Našice a redakcia kultúrno-spoločenského časopisu Slovákov v Chorvátsku Prameň.

 

TATJANA SENIČANINOVÁ 

Foto: Foto-Centar Našice