300 rokov kostola Najsvätejšej Trojice v Prahe

V pondelok 9. septembra 2013 sa v slovenskej gréckokatolíckej farnosti v Prahe uskutoční oslava 300. výročia posvätenia kostola Najsvätejšej Trojice na Spálenej ulici č. 6 v Prahe.

Program sa začína o 17. h archijerejskou sv. liturgiou slávenou Mons. Ladislavom Hučkom, biskupom – apoštolským exarchom. Slávnostný príhovor prednesie Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Po sv. liturgii predstaví krátky prierez dejinami kostola o. Vladimír Kelnar, kancelár kapituly sv. Víta. 

Následne farnosť pozýva všetkých účastníkov osláv a slovenských veriacich v Prahe na stretnutie v spoločenskej miestnosti kostola.

Informácie o farnosti, podujatí a programe na farskej webovej stránke www.grkatpha.sk