34. Krajanská nedeľa

34. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2007

nedeľa 8. júla 2007, 11.00 – 12.30  amfiteáter v Detve                           

NAŠA BRÁNA OTVORENÁ

Námet, scenár, príprava, réžia: Ľubomír Macek

Asistentka réžie: Elvíra Hrbíková

Odborná spolupráca: Ľubica Bartalská

Slovom sprevádza: Jana Mečiarová

Organizačný štáb: Ľubica Bartalská, Božena Malíková, Stanislava Ľuptáková, Tibor Klinec

Garant uvedenia: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Charakteristika programu: Do Detvy prichádza v tomto roku dvesto sedemdesiat členná skupina krajanov – tanečníkov, spevákov, hudobníkov z desiatich krajín sveta, aby opäť ukázali,  čo si zachovali z klenotnice našej ľudovej kultúry. Sú to potomkovia vysťahovalcov, ktorí, keď prechádzali bránou svojho rodného domu a vydali sa do sveta, netušili, či bude pri ich návrate otvorená. Pre ich deti, vnukov, pravnukov a prapravnukov, dnes brány rodného domu nahrádza dokorán otvorená brána našej vlasti a symbolická brána sviatočne vyzdobenej Detvy, cez ktorú prichádza  slovenská mládež i tí skôr narodení  zo sveta, očarení krásou slovenského folklóru. Naša brána nepotrebuje kľúč, otvára sa zaznením tónov slovenskej piesne, hudby a tanečných krokov, ktoré si po generáciách uchovávajú naši krajania a odovzdávajú ich svojim potomkom.

Účinkujúce súbory :

FS Nádeje, Paríž, Francúzsko

Organizačný a umelecký vedúci: Daniel Compagnone

Choreograf: Táňa Knižková, Telgárt, SR

Súbor bol založený v roku 1952 a počas  55 ročného  účikovania sa v súbore vystriedalo viac ako 200 Francúzov slovenského a českého  pôvodu, s cieľom udržiavať  svoje zvyky a tradicie. Pôsobí pri Spolku rodákov z českých krajín a Slovenska. Súbor absolvuje ročne vo Francúzsku  a v ďalších krajinách  desiatky vystúpení na etnických podujatiach  i v samostatnom programe.

 

FS Ivan Brnik Slovák, Jelisavac, Chorvátsko

Organizačný  a umelecký vedúci: Želko Brnik

FS pôsobí od roku 1967 pri Kultúrno-umeleckom spolku Ivan Brnik -Slovák. Má tri sekcie: spevácku, hudobnú a tanečnú a v rámci spolku sa venuje aj slovenskému zvykosloviu, v podobe, ako bolo zaužívané po usadení sa Slovákov v Jelisavci. V spolku pôsobí populárna Tamburášska hudobná skupina zložená z dvadsiatich muzikantov, ktorí hrajú na chorvátskych hudobných nástrojoch  tohto regiónu. 

 

FS Slovak Domovina Dancers, Windsor, Ontario, Kanada

Organizačná vedúca: Irena Timková

Choreograf: Lukáš Cabalka

FS založila  v roku 1983 Irena Timková,  s cieľom zachovať a zveľaďovať slovenské  kulturné dedičstvo tancom a spevom. Súbor má tanečnú skupinu s repertoárom z rôznych regiónov Slovenska a má za sebou úspešné vystúpenia v Kanade, USA, Rakúsku i na Slovensku. V Detve vystúpili po prvý raz v roku 1996.

 

FS Veľká Bukovina, Répašská Huta, Maďarsko

Organizačná vedúca: Csilla Petöfiová

Choreograf: Štefan Kocák, Slovensko

FS bol založený  v roku 1953. Ich súčasní členovia z radov stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže sú  už vnúčatá prvej generácie tanečníkov a spevákov. Pravidelne vystupujú na národnostných podujatiach v Maďarsku a v ďalších krajinách.Tanečný súbor sprevádza hudobná skupina Svrčkovci z Mihályigerge.

 

Folklórny súbor Zelený javor, Krempachy, Poľsko

Organizačná a umelecká vedúca: Mária Wneková

FS vznikol v roku  1989. Zakladateľkou je  Mária Petrášková-Wneková, dnešná vedúca a choreografka súboru, ktorá vyhľadala a spracovala veľké množstvo spišských  piesní, tancov, ale aj  krojov, ktorých pestrosť a rôznorodosť uchvacuje divákov doma i v zahraničí. Súbor má vlastnú kapelu a okolo 60 členov. 

 

FS Cerovina, Čerpotok, Rumunsko

Organizačný vedúci: Adrian-Miroslav Merka

Choreograf: Anna Turonová

FS z obce Čerpotok v bihorskej oblasti, pôsobí pri Demokratickom zväze Slovákov a Čechov v Rumunsku. Názov súboru symbolizuje výskyt cerových porastov v okolí  tejto slovenskej obce. Členmi súboru sú študenti stredných škôl, ktorí vo svojom repertoári uprednostňujú pôvodné slovenské spevy a tance z Bihoru.

 

FS Tatra Slovak Dancers, Milwaukee, Wisconsin,  USA

Organizačná vedúca: Margie Chepp

Choreograf: Michaela Karaffová

FS vznikol v máji  1972, ako nezávislá amatérska tanečná skupina,  s cieľom prezentácie slovenských ľudových tradícii. Členmi súboru sú potomkovia Slovákov z druhej až štvrtej generácie. Súbor má tanečnú, hudobnú a spevácku skupinu. V Detve vystúpili po prvý raz v roku 1993.

 

FS Petrovská Družina, Báčsky Petrovec, Srbsko

Organizačná vedúca: Kvetoslava Benková

Choreograf: Tatiana Kriváková-Amidžićová

FS má dlhoročnú tradíciu. Pôsobil pri Kultúrno-umeleckom  spolku  v Báčskom Petrovci pod rôznymi  názvami,  od roku 2002 ako Petrovská družina. V súbore  pôsobí detská a stredná tanečná, spevácka a  hudobná skupina. Súbor získal na slovenských festivaloch v Srbsku viaceré ocenenia.

 

Tanečný súbor Turianska Dolina, Turia Remety, Ukrajina

Organizačný a umelecký vedúci:  Ivan Pasteliak

FS účinkuje  od roku 2000, má okolo 40 členov, v dvoch vekových skupinách  od 12 do 18 rokov.  Súbor vystupuje na kultúrnych podujatiach Matice slovenskej na Zakarpatsku,  národnostných festivaloch  v Ukrajine a na  festivalch na Slovensku.  V Detve sa predstavili po prvý raz v roku 2004.

 

FS Karpaty, Londýn, Veľká Británia

Organizačná vedúca: Jozefína Kovaľčíková

Choreograf: Zuzana Horáčková

FS vznikol v roku 2003. Názov súboru bol ovplyvnený jeho zostavou, nakoľko členovia pochádzajú z karpatských  oblasti Slovenska, Čiech, Poľska a Rumunska. Súbor disponuje troma samostatnými zložkami, tanečnou, speváckou a hudobnou.  Okrem vystúpení organizujú  výchovné koncerty pre študentov a tanečné  školy v Londýne  a okolí. Väčšina členov pôsobila pred príchodom do Anglicka  vo folklórnych súboroch krajín, odkiaľ pochádzajú.V Detve vystúpia po prvý raz.