41. Krajanská nedeľa

41. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2014

DAJ NÁM, ŽENÍCH, DAJ NÁM VÍNA…

Záštitu prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky                                          

Námet, scénár, réžia: Dr. Vlastimil Fabišik

Program pripravili: Lucia Fabišiková, Martin Kopor, Dušan Gelien, Ivana Fabišiková, Paľo Gažo, Peter Hrončiak, Zdenka Gažová, Miroslava Hrončiaková, Božena Malíková

Realizátor uvedenia: Folklórne združenie Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: 41. Krajanská nedeľa bola v znamení krajanskej svadby. Svadba (veselie, veśeľe) – historicky vyvinutý systém obradov a zvykov sprevádzajúcich uzavretie manželstva, čím sa spoločensky, resp. sakrálne potvrdila jeho právoplatnosť. Svadba patrí do skupiny rodinných obyčajov a svojím významom medzi tzv. obrady prechodu. V podstate ide o vylúčenie mladuchy a ženícha z dovtedajších zväzkov (z rodiny, zo spoločenstva slobodných) a ich prechod i prijatie do novej rodiny, medzi dospelých členov spoločnosti. U Slovákov, podobne ako u iných európskych roľníckych národov, to boli prvky agrárnej, plodonosnej a prosperitnej mágie, významná úloha obradového pečiva ako symbolu prosperity roľníckej práce, prvky kultu predkov a výrazné vplyvy kresťanského náboženstva. Vzniklo tak komplikované navrstvenie javov rozličného pôvodu, ktoré popri rovnakom základe majú také množstvo rôznych foriem, že vlastne neexistuje jeden typ slovenskej svadby, ale len jej lokálne a regionálne varianty. Rôzne varianty sa zachovali i u Slovákov roztrúsených po celom svete. Všetky súčasti svadby mali logickú následnosť a vzájomnú spätosť – pytačky, zásnuby, ohlášky, pozývanie na svadbu, dievocká a mládenecká rozlúčka, odobierka od rodičov, sobáš, svadobná hostina a svadobná zábava, čepčenie, ukladanie mladého páru na lôžko, posvadbová hostina, zábava, hry. Prianím tvorcov programu bolo návštevníkom priblížili svadobné zvyky, piesne, tance i muziku Slovákov žijúcich vo svete.

Účinkovali:

Folklórny súbor Mladosť, Aradáč, Srbsko

Vedúci súboru: Ivan Bagľaš

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Pytačky – pred svadobné zvyky z Aradáča

Zváči – pred svadobné zvyky z Aradáča

Príchod svadobčanov do domu nevesty – svadobný zvyk z Aradáča

Čepčenie nevesty

Žartovné tance na svadbe – Zajačí, Káčer, Trojky

 

Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko

Vedúci súboru: Daniel Compagnon

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Obdarovanie novomanželov a tance Krucena a Čardáš zo Spiša

Príchod svadobčanov do domu ženícha

Čepčenie nevesty

Redovy – svadobný tanec s nevestou

Čardaš – tanec z Margecian

 

Folklórny súbor Rozmarín, Veňarec, Maďarsko

Vedúce súboru: Ruženka Komjáthiová a Anna Vavrušková

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Obliekanie nevesty – obradový zvyk z Veňarca

Sviečkový tanec z Veňarca

Čepčenie nevesty

Čardáš – tanec z Veňarca

 

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko

Vedúca súboru: Kristína Jucanová

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Detské hry

Milostný tanec

Čepčenie nevesty

Vykrucanka – svadobný zvyk

Holenie – žartovný svadobný zvyk

Ženáči – tanečný obrázok

 

Folklórny súbor Spiš, Nová Bela, Poľsko

Vedúci súboru: Józef Majerćak

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Obdarovanie novomanželov a tanec z Novej Belej

Čepčenie nevesty

Tanec nevesty zo ženíchom

Polecka – párový tanec z Novej Belej

 

Folklórny súbor Šarvanci, Praha, Česká republika

Vedúca súboru: Lenka Schimmerová

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Detské hry

Obdarovanie novomanželov a tanec z Horehronia

Čepčenie nevesty

Fľaškový tanec – tradičný tanec na svadbe

 

Folklórny súbor v Pivnickom poli, Pivnica, Srbsko

Vedúci súboru: Janko Merník a Valentín Michal Grňa

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Milostný tanec

Zváči – pred svadobné zvyky z Pivnice

Obdarovanie novomanželov a tanec čardáš z Pivnice

Čepčenie nevesty

Družbovský tanec z Pivnice

 

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Bratov Banasovcov, Josipovec,

Chorvátsko

Vedúci súboru: Marijan Batorek

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Odobierka od rodičov – svadobný zvyk z Josipovca

Obdarovanie novomanželov a horehronský tanec

Čepčenie nevesty

 

Spevácka skupina Kmotričky, Brno, Česká republika

Vedúca skupiny: Lucia Fabišiková

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Dievčenská rozlúčka – spevy

Perinárky – spevy pri vození perín

Spevy pri ukladaní mladomanželov do postele

 

Tanečná skupina Zelený veniec, Ečer, Maďarsko

Vedúci skupiny: Gábor Lukics

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Príchod družiny ženícha pre nevestu

Na sobáši – svadobný zvyk z Ečeru

Čepčenie nevesty

Redovy – svadobný tanec s nevestou