42. Krajanská nedeľa

42. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2015

KEĎ SA SLOVÁK NA DOLNÚ ZEM POBERAL

Záštitu prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky                                           

Námet, scénár, réžia:           Dr. Vlastimil Fabišik

Program pripravili:              Lucia Fabišiková, Martin Kopor, Dan Rosenberg, Ivana Fabišiková, Lucie Rozenbergová, Pavla Dostálová, Andrej Bartoň, Stanislav Bednář

Odborná spolupráca:           Mojmír Benža, Katarína Király

Realizátor uvedenia:            Folklórne združenie Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: Program 42. Krajanskej nedele mak za cieľ priblížiť čas, keď Slováci opúšťali rodnú hrudu za lepším a krajším životom na Dolnej zemi.

Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem bolo súčasťou veľkého osídľovacieho procesu Uhorska po vyhnaní Turkov z jeho územia. Trval viac ako poldruha storočia a zasahoval značne široké geografické oblasti s odlišným hospodárstvom. Dlho trvalo, kým si slovenské rodiny našli svoj trvalý nový domov. Predkovia terajších dolnozemských Slovákov sa snažili udržať svoje životné návyky i obyčaje zdedené po predkoch (materinskú reč, spomienky na miesta detstva a hier, na mládenectvo či dievoctvo, na sviatočné dni i dni plné lopoty). Naučili sa obrábať široké dolnozemské roviny, ktoré zúrodnili svojou usilovnosťou, zriadili si svoje obce, založili cirkevné zbory i školy. (Ján Siracký, Slováci vo svete)

Tvorcovia tohto programu by návštevníkom FSP, chceli priblížiť spoločenský život, tvrdú prácu a predovšetkým uchovávanie tradícií, zvykov, piesní, tancov i muziky, tak ako si ich do dnešných dní Slováci na Dolnej zemi zachovali aj preto, že sú súčasťou ich každodenného života, ich duchovného bohatstva. Veď šíriť ľudové tradície, zvyky, obrady a propagovať ich trvalé hodnoty je plnenie posolstva ľudského rodu, našich predkov, je to naše trvalé poslanie.

Účinkovali:

Slovenský kultúrno–osvetový spolok Ľudovíta Štúra, Ilok. Chorvátsko

Vedúca súboru: Jarmila Mudroch

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Keď sa Slovák… – spev

Odpust, púť – sprievod

Ilocky tanec

Príprava na oberačku hrozna – zvykoslovné pásmo

 

Spolok ľudového tanca Furmička, Čemer, Maďarsko

Vedúca súboru: Alžbeta Szabóová

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Odpust, púť – sprievod

Krstiny – zvykoslovné pásmo

Vianoce – zvykoslovné pásmo

Marš – tanec Pripeštianskeho regiónu

Párový tanec

 

Folklórny súbor Cerovina, Čerpotok, Rumunsko

Vedúci súboru: Jaroslav Zetocha

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Vyrubovanie lesa – pracovný obrázok

Odpust, púť – sprievod

Pervinica – veselý kruhový tanec

Verbuňk – mužský tanec

Bihorská karička

Pusť ma, milá – párový tanec z Bihoru

 

Tanečný súbor Tešedíka, Sarvaš, Maďarsko

Vedúci súboru: Tamás Hankó

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Odpust, púť – sprievod

Otčenáš – spev

Žatevné slávnosti – Dožinky

Tirpácky tanec

 

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Ivan Brník Slovák, Jelisavec, Chorvátsko

Vedúci súboru: Slavko Hulak

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Drotári – rozlúčka pred odchodom do sveta

Detské hry z Jelisavca

Kosenie – tanečný obrázok

Párový tanec z Jelisavca

 

Folklórny súbor Šafárik, Nový Sad, Srbsko

Vedúci súboru: Ivan Slávik

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Rozlúčka s drotármi – tanečný obrázok

Drotári – tanečné pásmo

Siatie ľanu – tanečný obrázok

Lámanie ľanu – tanečný obrázok

Tkanie plátna – tanečný obrázok

Súžila som u tkáčov – tanečné pásmo

 

Folklórny súbor Ďatelinka, Varzaľ, Rumunsko

Vedúci súboru: František a Anna Kapusniakovi

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Detské  hry z Varzaľa

Metlový tanec

Cepíkový tanec

Na dva kroky – párový tanec z Bihoru

Dievčenská karička

Fotografie: Vladimír Linder