42. Stretnutie pod lipami v Kovačici

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu a redakcia mládežníckeho časopisu Vzlet pozývajú na literárno-výtvarné podujatie autorov rubriky ROZLETY s názvom 42. STRETNUTIE POD LIPAMI. Významná kultúrno-spoločenská udalosť sa uskutoční v piatok 21. júna 2013 od 11.30 h v priestoroch Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Samuel Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu a Stevan Lenhart, zodpovedný redaktor časopisu Vzlet, pozývajú na pestrý program.

Od 12.00 do 14.00 h môžete v rámci 42. Stretnutia pod lipami navštíviť Galériu insitného umenia v Kovačici  a zapojiť sa do prechádzky Kovačicou.

Od 14.00 h je na programe slávnostná vernisáž výstavy ilustrácií v priestoroch Gymnázia Mihajla Pupina,

o 15.00 h sú všetci úprimne pozvaní na prednes poézie a hudobnú prezentáciu.