43. Krajanská nedeľa

43. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2016

nedeľa 10. júla 2016 o 13.30, amfiteáter v Detve

KEĎ IŠIEL TATKO DO SVETA

Záštitu prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky                                          

Námet, scenár, réžia: Dr. Vlastimil Fabišik

Program pripravili: Lucia Fabišiková, Martin Kopor, Dan Rosenberg, Ivana Fabišiková, Lucie Rozenbergová, Pavla Dostálová, Andrej Bartoň, Stanislav Bednář

Odborná spolupráca:           Mojmír Benža, Katarína Király, Stanislav Bajaník

Realizátor uvedenia:            Folklórne spollok Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: Obraciame sa k svojej minulosti nie náhodne, nie iba inštinktívne, ale z hlbokej vnútornej potreby. Všade hľadáme svoje korene, aby sme lepšie pochopili zmysel nášho života medzi inými životmi. Vladimír Mináč

Program 43. Krajanskej nedele mal za cieľ priblížiť čas, keď Slováci opúšťali rodnú hrudu, aby sa vydali za lepším, krajším životom do rôznych kútov sveta. Vysťahovalectvo je imanentná súčasť našej minulosti. Nemôžeme sa pochopiť, pokým nepochopíme svoje vlastné vysťahovalectvo. Lebo vysťahovalectvo u nás nie je okrajová epizóda, ale neoddeliteľný historický dej, ktorý má vonkajší i vnútorný význam pre celé národné dejiny. Má význam nielen pre tých, čo odišli, ale aj pre tých, čo ostali v starej vlasti, má význam pre celonárodný vývin práve tak, ako pre jeho duchovné uspôsobenie, pre jeho vnútorné i vonkajšie postavenie vo svete, pre jeho ekonomiku i jeho kultúru (Vladimír Mináč, Slováci vo svete)

Slovenské vysťahovalectvo nielenže oslabovalo početne slovenský národ, pretrhalo rodinné zväzky, ale bolo i odchodom z boľavej a ťažkej prítomnosti do neistej budúcnosti. Je to obdobie trpkých osudov tisícov slovenských robotníkov, roľníkov i remeselníkov, ktorí museli po niekoľko desaťročí odchádzať za chlebom do blízkej i ďalekej cudziny. (František Bielik, Slovenské vysťahovalectvo)

Tvorcovia tohto programu chceli návštevníkom FSP priblížiť spoločenský život, uchovávanie tradícií, zvykov, piesní, tancov i muziky. Slováci nestratili záujem o dianie pod Tatrami, lebo stále, aj ďaleko za hranicami svojej domoviny, sa cítili súčasťou slovenského národa. Svoje tradície si chceli zachovať aj preto, lebo tie boli súčasťou ich každodenného života, ich duchovného bohatstva. Tí, ktorí sa vrátili na rodnú hrudu, poplatili dlhy, kúpili pôdu, postavili dom… Ale priniesli si aj nové tance, nové súčasti kroja aj nové piesne či muziku.

Účinkovali:

Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko

Vedúci súboru: Daniel Compagnon

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Na kraji Paríža – spev

Spomienky – Daniel Compagnon

Párové tance z Telgártu

Spomienky starej mamy – audio nahrávka

Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

 

Folklórny súbor Limbora, Praha, Česká republika

Vedúci súboru: Mária a Jaroslav Miňovci

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Parobský tanec

Fľaškový tanec z Tekova

Párový tanec z Myjavy

Kedz ja išol z Germnii – spev J. Miňo

Dzedova cifra – tanečný obrázok

Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

 

Folklórny súbor Morena, Londýn, Veľká Británia

Vedúca súboru: Andrea Okely

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Tance z Podpoľania

Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

 

Folklórny súbor Šarišan, Sterling Heights, Michigan, USA

Vedúci súboru: Milan Straka

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Rozlúčka – tanečný obrázok

Dievčenská karička

Charleston – tanec dvadsiatych rokov

Z Ameriky – tanečný obrázok

Šarišská veselica – tanečné pásmo

Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

 

Folklórny súbor Východná Slovák Dancers, Toronto, Kanada

Vedúci súboru: Dušan Dorich

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Charleston – tanec dvadsiatych rokov

Tance z Terchovej

Dribna – párový tanec zo Šariša

Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

 

Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers, Windsor, Ontário, Kanada

Vedúca súboru: Irena Timko

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Pranie pádla – tanečný obrázok

Swingový tanec

Tance z ulice

Čardáš z Parchovian – párový tanec

Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

 

Spevácka skupina Dolina, Cannes, Francúzsko

Vedúca skupiny: Marianna Tordjman

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Americký man – spev

Ej, a na stred Rakovca – spevy

Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

 

Dixieland Gustava Broma, Brno, Česká republika

Vedúcim dixielandu: Miroslav Poprádi

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Dixielandové melódie

 

Ľudová hudba Šarišan, Prešov, Slovensko

Vedúca ĽH: Ivana Svitková

V programe sa predstavili ako sprievodná hudba súboru Šarišan z USA.

Fotografie: Vladimír Linder