44. Krajanská nedeľa

44. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2017

nedeľa 9. júla 2017 o 13.30, amfiteáter v Detve

MASKY A MAŠKARY V ĽUDOVEJ KULTÚRE

Záštitu prevzal   Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky                                                   

Námet, scenár, réžia:           Dr. Vlastimil Fabišik

Program pripravili:              Lucia Fabišiková, Martin Kopor, Andrej Bartoň, Katarína Karkus, Marijan Pavlov, Pavla Dostálová, Dan Rosemberg, Stanislav Bednář, Jan Vrbka

Odborná spolupráca:          Daniel Luther, Katarína Király

Realizátor uvedenia:           Folklórny spolok Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: Maska – plastické zobrazenie tváre alebo hlavy ľudskej, zvieracej, mytologickej či démonickej bytosti. Ak je doplnená kostýmom zahaľujúcim postavu, označuje sa ako maškara.

V rámci 44. Krajanskej nedele zaznel program, ktorý priblížil zvyky, obyčaje a čas kedy sa používali masky a maškary. Tvorcovia programu návštevníkom FSP predstavili masky a maškary, ktoré sa zachovali v krajanskom prostredí, ale aj príležitosti pri ktorých sa používali respektíve používajú dodnes. Pripravili tak ukážky zvykov a tradícií, kde sa používali masky a maškary zábavného slnovratu ako ochrana pred pôsobením zlých síl, na nový rok, fašiangy so zámerom privodiť prosperitu, zaistiť úrodu, plodnosť hospodárskych zvierat aj ľudí. V programe sa objavili aj zábavné masky, ktoré sa používali na svadbách, priadkach, zabíjačkách a vo fašiangových hrách.

Účinkovali:

Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko

Vedúci súboru: Daniel Compagnon

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Rozlúčka s basou – zvykoslovné pásmo z Čierneho Balogu

Chodenie s betlehemom – zvykoslovné pásmo z Čierneho Balogu

Nedeľa na handliach – tanečný obrázok z Čierneho Balogu

 

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko

Vedúca súboru: Kristína Jucanová

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo

Strašoki – zvykoslovné pásmo

Morena – zvykoslovné pásmo

Sviňa naša milá – žartovný tanečný obrázok

Na dva kroky a dovysoka – párové tance

 

Folklórny súbor Turyanska dolina, Turya Remety, Ukrajina

Vedúci súboru: Ivan Pasteliak

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Morena – zvykoslovné pásmo

Chodenie s betlehemom – zvykoslovné pásmo

Ungvarský čardáš – tanec z okolia Užhorodu

 

Tanečný súbor Komlóš, Tótkomlós, Maďarsko

Predseda spolku: Gábor Krcsméri

V programe sa predstavili s programovým číslom:

V kúdelnej izbe – zvykoslovné pásmo

Čardáš a marš – tance zo Slovenského Komlóša

 

Slovenský kultúrno-umelecký spolok bratov Banasovcov, Josipovac, Chorvatsko

Vedúci súboru: Marijan Batorek

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo

Rozlúčka s basou – zvykoslovné pásmo

Morena – zvykoslovné pásmo

Tanec z Kysúc

 

Kultúrno-osvetový spolok Jednota, Hložany, Srbsko

Vedúci súboru: Vladimir Bažaľa

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo

Maškarná zábava – tanečné pásmo

Džupuňa – tanečný obrázok z Hložian

 

Folklórna skupina Pišpek, Püspökhatvan, Maďarsko

Vedúcou súboru: Emese Gimesiová Szokolová

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Rozlúčka s basou – zvykoslovné pásmo

Morena – zvykoslovné pásmo

V kúdelnej izbe v deň sv. Mikuláša – zvykoslovné pásmo

Verbunk, čardáš, uhýnanie – tance z Pišpeku

 

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina, Báčsky Petrovec, Srbsko

Vedúcim KUS Petrovská družina: Pavel Pavlíni

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo

Rozlúčka s basou – zvykoslovné pásmo

Ukáž, Anča… – žartovný tanec

Zvrtni že sa sedem raz – tanečný obrázok z Petrovca

 

Slovak Folkore Ensemble Lučina, Cleveland, Ohio, USA

Riaditeľ spolku: Thomas Ivanec

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo

Cigánsky tanec

Morena – zvykoslovné pásmo

Na Luciu – tanečný obrázok

 

Ženská spevácka skupina Rozmarín, Baňačka (Rudabányácska), Maďarsko

Vedúca skupiny: Mária Holodová

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Zemplínske spevy

Džatki v kúdelnej izbe – zvykoslovné pásmo

 

Súčasťou krajanského programu Masky a maškary v ľudovej kultúre bola aj výstava v humne Krajanského dvora. Výstavu mohli návštevníci Krajanského dvora navštíviť od 7. do 9. júla 2017. Vystavené artefakty pochádzali zo zbierky Požičovne krojov a kostýmov Matice slovenskej (Martin). Boli predstavené masky a maškary tak, ako sa zachovali v podobe obchôdzok v zimnom období a pred príchodom jari, v posledné fašiangové dni. Výstava predstavila masky a maškary ako živý kultúrny fenomén ľudovej tradície.

Pripravila: Milada Špalková – riaditeľka požičovne krojov a kostýmov Matice slovenskej

Výrobu masiek predvádzali:

Marko Batorek – výroba húžvy pre masku Medveďa, Josipovac, Chorvátsko

Ivan Eling – výroba húžvy pre masku Medveďa, Josipovac, Chorvátsko

Zlatko Kuric – výroba húžvy pre masku Medveďa, Josipovac, Chorvátsko

Englert Antal – výroba drevených masiek, Moháč, Maďarsko 

Fotografie: Vladimír Linder