45. výročie založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku

Delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na čele s podpredsedom Petrom Procháckom sa dňa 9.11. 2014 zúčastnila slávnostného kultúrneho programu pri príležitosti 45. výročia založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku. Kultúrnemu programu predchádzala svätá omša v Krypte kostola Liebfrauen celebrovaná farárom Pavlom Niznerom.   
Toto kultúrne podujatie neprezentovalo len bohatú históriu združenia a jeho pôsobenie v rámci krajanskej komunity žijúcej v Zurichu a v širšiom regióne /kantone/, ale ponúklo aj bohatý program, ktorý rezonoval v srdciach prítomných krajanov a pozvaných hostí. Spontánne ovácie si získali hlavne tanečníci ľudovoumeleckého súboru švajčiarskych Slovákov Kolečko, pričom nadšenie prítomných, a sčasti aj slzy dojatia, si vyslúžili deti rôznych vekových kategórií zo slovenskej škôlky a školy, ktorú tiež zastrešuje jubilujúce združenie. Profesionálnu úroveň oslavám vpečatil slovenský operný spevák pôsobiaci vo Švajčiarsku Radko Hanák.  V rámci krátkeho exkurzu do histórie tohto prestížneho krajanského združenia bol vzdaný hold jeho zakladateľom  na čele s  pánom Aristidom Zelenayom, ktorý bol zároveň dlhé obdobie jeho vedúcou osobnosťou. Obetavú a nezastupiteľnú úlohu v súčasnom období dočasnej správy združenia zohráva predsedníčka Monika Švajlenová. Jej  sa podarilo stabilizovať činnosti krajanskej organizácie, ktorá sa teší veľkej obľube krajanov vo Švajčiarsku.
Cestou na slávnostné podujatie v Zurichu sa podpredseda ÚSŽZ P. Prochacka zúčastnil dňa 8.11. 2014  na podujatiach Slovensko – nemeckého klubu v priestoroch Slovenskej farnosti v Mníchove. Podujatia sa týkali kultúrneho a jazykového vzdelávania detí krajanov a ich krúžkových umelecko – tvorivých činností, ktoré úrad finančne podporuje.
Podpredseda P. Prochácka mal pracovné rozhovory s farárom R. Maslákom a predsedníčkou klubu Slovenskonemeckého kultúrneho klubu.  Dipl.-Ing. Vierou Horchovou.  
Na záver pracovného pobytu sa podpredseda P. Prochácka za prítomnosti  A.J.Langa stretol v priestoroch  Pavillon Slovaque s krajanskou komunitou žijúcou v Ženeve a v jej okolí. Predseda krajanskej organizácie Slovaque Pavillon, Architekt Tibor Strälhe, informoval o najdôležitejších aktivitách spoločenstva krajanov a  poukázal na problémy s ich financovaním a zabezpečovaním priestorov, ktoré sú v Ženeve veľmi drahé. Príjemná atmosféra a dobrá nálada prerástla do spontánnych a zaujímavých rozhovorov, ktoré otvorili cestu k spolupráci medzi ÚSŽZ a touto krajanskou organizáciou, ktorá má za sebou organizáciu  niekoľkých úspešných a atraktívnych podujatí.