46. Krajanská nedeľa

46. KRAJANSKÁ NEDEĽA 2019

nedeľa 14. júla 2019 o 13.30, amfiteáter v Detve

ČARO PASTIEROV

Záštitu prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych  záležitostí Slovenskej republiky                                         

Námet, scenár, réžia: Dr. Vlastimil Fabišik

Program pripravili: Martin Kopor, Katarína Király, Marijan Pavlov, Anna Brzobohatá, Stanislav Bednář,  Jan Vrbka, Lukáš Fidrich, Diana Putalová, Tomáš Tóth

Odborná spolupráca: Iveta Zuskinová, Katarína Király, Ľubomír Tatarka

Realizátor uvedenia: Folklórny spolok Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: Valaskí oče náš, jednej ovci nemáš. Očenáš, kerí si, ovečka ďeže si, Buď vóľa Tvoja, tu som duša moja, Z hojnosti Božskej moci, požehnaj valachom pomoci a ovciam pokoja… (modlitba od baču Martina Ľuptáka Sanitrára * 1911 – U 1982)

Krajanská nedeľa je vždy sviatkom Slovákov zo sveta a očakávanou príležitosťou na stretnutie. Do Detvy prichádzajú mladí i tí skôr narodení, zblízka i zďaleka, prichádzajú, aby prejavili svoj blízky vzťah k svojej dedovizni, k svojmu rodu.

46. Krajanská nedeľa uviedla program, ktorý priblížil zvyky, obyčaje, čas, kedy sa vyháňajú stáda dobytka na pašu, a ukazal, ako plynie čas pastierov a aké je v tom čaro. Pastierstvo je starodávne remeslo, hlboko zakorenene v histórii ľudstva, ktoré po tisíce rokov stvárňovalo prírodnú krajinu. Väčšina trávnatých porastov, ktoré sa dodnes zachovali, pôvodne vznikla, alebo bola udržiavaná prostredníctvom pastvy domácich zvierat.

Základným prejavom pastierskej kultúry sú pastierske obyčaje, piesne, tance, artefakty súvisiace so zamestnaním, spojeným s pasením zvierat a so spracúvaním živočíšnych produktov, používaním špeciálnych signálnych hudobných nástrojov (zvonce, biče, rohy, trúby, píšťaly, fujary, gajdy), ako aj špecifické odevné formy, ktoré pastieri skôr konzervovali, než aktívne rozvíjali. Výrazná bola aj pastierska paráda, ustálené doplnky (palice, valašky, kapsy, opasky, zdobené klobúky, pastierske šperky a pod.) boli znakom postavenia v spoločnosti.

 

V programe účinkovali:

Folklórny súbor Liptár, Melbourne, Australia

Vedúca súboru: Dana Sluka

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Modlitba pastierov – valašský otčenáš

Rediganý – tanec pastierov

Odzemok – tanečný obrázok

Tance z Horehronia

 

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko

Vedúca súboru: Kristína Jucanová

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Modlitba pastierov – valašský otčenáš

Pastierske hry – tanečný obrázok

Húsky, húsence – tanečný obrázok

Zamiloval som si dievča – tanečný obrázok

 

Tanečný súbor Tešedíka, Sarvaš, Maďarsko

Vedúci súboru: András Csasztvan

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Modlitba pastierov – valašský otčenáš

Čikóši, pastieri koní – tanec s palicami

Tance juhásov – tance s palicami

Kondáši – mužské tance zo Sarvašu

 

Folklórny súbor Detvan, Vojlovica, Srbsko

Vedúci súboru: Vladimír Kolarik a Michal Spišjak.

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Pastieri, čobani – zvykoslovné pásmo

Modlitba pastierov – valašský otčenáš

Pasenie pávov – tanečný obrázok

Na salaši – zvykoslovný obrázok

Odzemok – tanečný obrázok

Tapantoše – tanečný obrázok z Vojlovice

Ja dom bača veľmi starý – spev

 

Folklórny súbor Jednota, Šíd, Srbsko

Vedúca súboru: Anna Farkašová.

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Zábava – tanečný obrázok zo Šídu

Modlitba pastierov – valašský otčenáš

Výhon svíň – zvykoslovný obrázok

Tanec pri pasení svíň – tanečný obrázok

Husiarky – dievčenský tanec zo Šídu

Drapanie peria – zvykoslovné pásmo

 

Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko

Vedúci súboru: Daniel Compagnon

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Pastierska zábava – tanečný obrázok

Modlitba pastierov – valašský otčenáš

Ovečky – tanečný obrázok

„Páslo dievča pávy…“ – spev

Odzemok, Hajdúk – mužské tance z Čierneho Balogu

Strihanie oviec – zvykoslovné pásmo

 

Folklórny súbor Púčik, Brno, Česká republika

Vedúci súboru: Vlastimil Fabišik

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Modlitba pastierov – valašský otčenáš

Tance juhásov – tance s palicami

Pávička – dievčenský tanec z Parchovan

Olafska, terkač – pastierske hry z Krivan

Odzemok, Hajdúk – mužské tance z Čierneho Balogu

Keď nohy tancujú virgajú – tance z Východnej

 

Folklórna skupina Zornica, Jača, Maďarsko

Vedúca súboru: Zuzana Bágyonová

V programe sa predstavili s programovým číslom:

Chodenie pastierov s prútikmi – zvykoslovné pásmo

Modlitba pastierov – valašský otčenáš

Párové tance z Jači

 

Folklórny súbor Podhale – Spišská skupina, Jurgów, Poľsko

Vedúca súboru: Sylwia Plucińska

V programe sa predstavili s programovým číslom:

„Tuľalo sa tuľalo…“ – tanečný obrázok z Jurgówa

Modlitba pastierov – valašský otčenáš

Kraviarky – spevy z Podhaľa

Figle na salaši – pastierske tance z Jurówa

Mazúr – párový tanec z Podhaľa

Zbujacky – mužský pastiersky tanec

 

Súčasťou krajanského programu Čaro pastierov bola aj výstava „Zo života pastierov“ v tzv. Humne Krajanského dvora. Výstavu mohli návštevníci Krajanského dvora navštíviť od 12. do 14. júla 2019. Výstava priblížila nielen život ovčiarov, ale bola koncipovaná na základe zozbieraných artefaktov zo života pastierov svíň (kondášov), kraviarov, koniarov, juhásov a všetko, čo súviselo s pasením hospodárskych zvierat v krajanských komunitách. Výstavu pripravili: Katarína Király, Marijan Pavlov, Peter Krescanko

Fotografie: Vladimír Linder