57. ročník SNS v Báčskom Petrovci v rozhlasovom skicári RSI RTVS

V Báčskom Petrovci sa začiatkom augusta uskutočnil v poradí už 57. ročník Slovenských národných slávností. Ide o prehliadku toho najlepšieho, čo krajania v Srbsku počas roka vytvoria v oblasti kultúry, folkloristiky, výtvarného kumštu či remesiel. Prvé slávnosti sa konali v roku 1919. Jedna z najvýznamnejších prezentácií slovenskosti v kultúrnej a spoločenskej rozmanitosti podujatí vrcholiacich od piatku do nedele prilákala v dňoch 10.-12. augusta 2018 do Báčskeho Petrovca stovky hostí nielen z Vojvodiny, ale aj z prostredí Slovákov z Maďarska, Rumunska či Chorvátska, prirodzene, aj návštevníkov zo Slovenska.

S reportážnym mikrofónom zavítala do Báčskeho Petrovca aj rozhlasová publicistka Ingrid Slaninková, redaktorka Rádia Slovakia International RTVS.

Stiahnuť audio súbor