6. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ: 16.-17.4.2019 Bratislava

6. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ: 16.-17.4.2019 Bratislava

http://www.uszz.sk/sk/stranka/4681/o-vyucbe-deti-krajanov-na-6-zasadnuti-sekcie-pre-zapadnu-europu-a-zamorie-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz