A. Bučko z Melbourne: Ďalší spolok v Austrálii končí!

Z krajanského sveta neprichádzajú vždy iba optimistické zvesti. Potvrdením toho je aj najaktuálnejšia správa od Andreja Bučka, vedúceho slovenského vysielania Rádia SBS v Melbourne.

V mailovej správe A. Bučko odkazuje na link interview, ktoré iba potvrdzuje, že s organizovanými aktivitami Slovákov žijúcich v Austrálii prostredníctvom  spolkov, kultúrnych či duchovných inštitúcií, to vonkoncom nie je jednoduché. Naopak, v zložitých ekonomických súvislostiach, keď aj Austrália trpí hospodárskou krízou, je stále náročnejšie udržať záujem krajanov a tým aj životaschopnosť spolkov. Navyše, ak najmladšia generácia slovenských migrantov akoby ani nepociťovala potrebu (zatiaľ?) prejaviť svoju spolupatričnosť a pocit národného povedomia hoci už aj tým, že túži po spolčovaní na platforme slovenskosti…

A tak neprekvapuje, keď A. Bučko z Melbourne  napísal: „V nedeľu 18. novembra sme o 22.00 h v slovenskom vysielaní Rádia SBS odvysielali  exkluzívny rozhovor s členom výboru slovenskej katolíckej misie v Sydney Jánom Longauerom o ukončení činnosti kedysi slávneho a silného Združenia austrálskych Slovákov v Novom Južnom Walese.“

Čo je však z pohľadu našich krajanov žijúcich v Austrálii vari ešte varovnejšie – aj v kontexte ich informovanosti o slovenských komunitách naprieč Austráliou, ako aj v rámci dostupnosti informácií o tom najdôležitejšom, čím žije Slovensko – a to priamo z prvej ruky od stáleho spolupracovníka Rádia SBS Romana Rišu z Bratislavy, je dôvetok Andreja Bučka v maili:
„Už 29. novembra 2012 sa na mimoriadnej porade Rádia SBS v Melbourne rozhodne aj o ďalšom osude slovenského vysielania na federálnom okruhu v Austrálii po vyše 35 rokoch jeho histórie…
Držte palce, krajania! Andrej Bučko, vedúci vysielania.“

 

Rozhovor s Jánom Longauerom:

www.sbs.com.au/slovak